Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
         
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
U U T I S A R K I S T O /  joulukuu 98

Vientipalveluuutiset

Uutisarkisto

Uutisotsikot

Venäläiset hallitsivat yhä tax free kauppaa (31.12.1998)

Finnvera ja Ulkomaankauppaliitto yhteistyöhön pkyritysten kansainvälistämiseksi (31.12.1998)

Sutela pitää talouskriisiä pysyvänä ilmiönä Venäjällä (16.12.1998)

Venäjän talouskriisi pudotti marraskuun tax free myyntiä (16.12.1998)

Suomalaisyritysten lähialueiden palkkakustannuksissa suuria tasoeroja (4.12.)

Väylärahoituksesta vaatimaton osa E18tiehankkeelle vuosina 2000-2003 (3.12.1998)

Keskuskauppakamari korostaa pohjoisen ulottuvuuden merkitystä (3.12.)

SuomalaisVenäläisen kauppakamarin muutosohjelma valmistunut (2.12.)


 
       
Venäläiset hallitsivat yhä tax free kauppaa

Venäläisten tax free ostokset jäivät joulukuussa puoleen edellisvuoden vastaavan ajankohdan summasta. Kokonaisuutena viime vuosi oli kuitenkin hyvä, sillä venäläisten ostossumma väheni vain 2,3 miljoonalla markalla.

Koko vuoden tasolla venäläisten osuus kaikesta tax free myynnistä oli 84,1 prosenttia eli sama kuin 1997. Venäläisillä oli tällä osuudellaan täysin hallitseva rooli. Kakkossijalle sijoittuneiden virolaismatkailijoiden osuus oli kovasta suhteellisesti kasvusta huolimatta vain 3,5 prosenttia. Kaikkien entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden asiakkaiden yhteenlaskettu osuus verovapaasti myynnistä oli peräti 88,8 prosenttia.

Koko 493,6 miljoonan markan tax free postista 1998 oli Helsingin osuus 44,3 prosenttia ja Lappeenrannan osuus 16,5 prosenttia. Helsingissä verovapaa myynti väheni 8,6 prosenttia kun se Lappeenrannassa kasvoi 12,8 prosenttia. Myynnin kasvu Lappeenrannassa oli merkittävää, koska paikkakunnalla lähes koko verovapaa kauppa oli venäläismatkailijoiden varassa.

Verovapaan myynnin rakenne heijastelee pitkälle itäturistien tämän hetkisiä ostopreferenssejä. Ostosten kärkipaikoille sijoittuivat edellisvuoden tapaan vaatteiden vähittäiskauppa (79,0 mmk), tavaratalokauppa (71,2 mmk), itsepalvelutavaratalot (63,7 mmk) sekä autojen varaosakauppa (57,4 mmk). Ostot näissä kohteissa vähenivät vain vähän ja autojen varaosien kauppa jopa kasvoi.

Muuteinkin venäläisten "järkiperäistynyt" ostoskäyttäytyminen näkyy tilastoissa. Esimerkiksi kultaesineiden ja kellojen sekä turkis ja nahkaasusteiden myynti laskivat 1998. Myös jobbareiden tyypillisesti ostamien tuotteiden kauppa putosi. Selvää vähennystä oli rautakauppa ja rakennustarvikealojen tuotteissa, autonrenkaissa ja työkoneissa.

Selvästi kasvaneita kohteita olivat puolestaan päivittäistavarakauppa, urheiluvälineet sekä tieto ja toimistotekniikka kännykät kärjessä.
Tuoreet tiedot perustuvat Global Refund Finland Oy:n säännölliseen tax free kaupan kuukausi ja vuositilastointiin.

Alkuun


Finnvera ja Ulkomaankauppaliitto yhteistyöhön pkyritysten kansainvälistämiseksi

Finnvera Oyj ja Suomen Ulkomaankauppaliitto ry ovat sopineet yhteistyönsä tiivistämisestä. Yhteistyön tarkoituksena on helpottaa ja parantaa pkyritysten tarvitsemien kansainvälistyspalvelujen saatavuutta. Yhteistyötä tehostetaan erityisesti toimialaseurannan ja yrityskohtaisen kehittämiskonsultoinnin alueilla.

Ulkomaankauppaliitto ja Finnvera ovat yrityskehitysorganisaatioita, joiden keskeinen tehtävä on edistää suomalaisten yritysten kansainvälistymistä. Ulkomaankauppaliitto tarjoaa yrityksille kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluja. Finnvera on valtion erityisrahoitusyhtiö, jonka keskeisiä osaamisalueita ovat yritysten rahoituskelpoisuuden ja kehittämistarpeiden analysointi sekä riskien jakamiseen perustuva yhteistyö pankkisektorilla.

Finnveralla on kattava 15 toimipisteen verkko Suomessa ja edustustot Brysselissä ja Pietarissa. Finnvera tuntee hyvin suomalaisen pkyrityskentän, jonka kehitystä se seuraa toimialatutkimuksin ja yritysanalyysein. Ulkomaankauppaliitolla on kotimaan toimintojen ohella maailmanlaajuinen 60 vientikeskuksen verkosto, jonka avulla se on selvillä siitä, mitä Suomen keskeisillä markkinaalueilla tapahtuu.

Nykyisessä globaalissa taloudessa tarvitaan usein nopeita kansainvälistymisratkaisuja. Siksi on tärkeätä yhdistää markkinoiden hallinta ja rahoitusratkaisut, osapuolet perustelevat. Yhteistyöllä Finnvera ja Ulkomaankauppaliitto voivat tarjota maailmalle pyrkiville suomalaisyrityksille molemmat kriittiset osaamistekijät.

Alkuun


Sutela pitää talouskriisiä pysyvänä ilmiönä Venäjällä

Venäjä on valtion johtamasta keskitetystä talousjärjestelmästä edennyt nopeasti markkinatalouteen, mutta pysyvää talouskasvua sekä tehokasta ja kilpailukykyistä se ei maalle näytä tarjoavan. Tätä painotti tohtori Pekka Sutela, puhuessaan artikkelikokoelmansa julkistamistilaisuudessa Helsingissä.

Sutelan mukaan viimeaikainen talouskriisi on vain vahvistanut Venäjälle viime vuosina syntynyttä täysin poikkeavaa talousjärjestelmää. Sille ovat tyypillistä entisten valtionyritysten sisäpiiriomistus, suurten finanssiryhmittymien oligarkia ja markkinatalous. Markkinatalous perustuu kuitenkin enemmän vaihdantaan kuin rahaan.

Keitoksen tämän hetkisenä tuloksena on kaksoistalous, jonka ensimmäinen osa käsittää avoimen energia ja raakaainesektorin ja toinen suljetun kotimaisen sektorin.

Jälkimmäinen ei Sutelan mukaan tiukoin kriteerein katsottuna tuota yhtään mitään. Se ei mahdollista säästöjä, eikä siten luo pohjaa investoinneille ja talouden kasvulle.

Pekka Sutela uskoo, ettei Venäjän talous lähivuosina nykyisestään juurikaan muutu. Hän pitää jopa mahdollisena, että naapurimaassa vallitsee nykyisen kaltainen tilanne vielä 1020 vuoden kuluttua.

Sutelan aikaisempiin kirjoituksiin perustuva julkaisu on nimeltään "The Road to the Russian Market Economy". Julkaisijana on Helsingin Yliopiston yhteydessä toimiva Aleksanteri Instituutti ja kustantajana Kikimorapublications.

Alkuun


Venäjän talouskriisi pudotti marraskuun tax free myyntiä

Tax free myynti notkahti pahasti marraskuussa, ilmenee myyntiä seuraavan Global Refund Finland Oy:n vastavalmistuneista tilastoista. Koko maan tax free myynti putosi marraskuussa 35 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Myynnin laskuun vaikutti venäläisten matkailijoiden selvästi vähentyneet ostot.

Viimeisen 12 kuukauden verovapaa myynti oli marraskuun lopussa kuitenkin vielä viiden prosentin ja venäläisten kohdalla kuuden prosentin kasvussa. Marraskuusta marraskuuhun myös venäläisten suhteellinen osuus tax free kaupasta hieman kasvoi.

Kahdentoista kuukauden seurantaperiodin aikana venäläisten osuus oli 84,2 prosenttia, virolaisten 3,4, latvialaisten 0,7 ja ukrainalaisten 0,4, joten itäeurooppalaisten asiakkaiden ostojen osuus nousi yhteensä lähes 89 prosenttiin.

Venäläisten perinteisillä ostospaikkakunnilla tax free myynti piti paremmin pintansa marraskuussa. Parhaiten pärjäsivät Lappeenranta, Imatra, Kotka ja Helsinki. Myynti romahti pahasti sensijaan Virolahdella, Lahdessa, Kouvolassa, Rovaniemellä, Joensuussa ja Kajaanissa. Pudotus oli raju myös pääosin bussimatkailijoita palvelevassa Tuurissa.

Myös venäläismatkailijoiden ostoskäyttäytyminen on muuttunut viimeisten 12 kuukauden aikana. Kaikkien ylellisyystavaroiden kysyntä on hidastunut tai jopa taantunut. Nyt venäläiset asioivat marketeissa ja päivittäistavarakaupoissa ja ostavat joka päiväisessä elämässä tarpeellisia tuotteita.
Samalla kuitenkin myös matkapuhelinten, mikrotietokoneiden sekä niiden oheislaitteiden ja tarvikkeiden tax free myynti on kehittynyt myönteisesti.

Alkuun


Suomalaisyritysten lähialueiden palkkakustannuksissa suuria tasoeroja

TTUlkomaantyö Oy on saanut valmiiksi Itämeren alueen palkkatietoselvityksen, joka kattaa Venäjän, Puolan, Viron, Latvian ja Liettuan. Selvitys käsittää sekä lähetettyjen työntekijöiden (ekspatriaatit) että paikallisten työntekijöiden palkkatietoja.

Selvityksen mukaan palkkakäytäntö on hajanaista, sillä korrelaatio on 561. Taso on hieman viimevuotista alempana, mikä osin selittyy vertailuun osallistuneiden yritysten erilaisuudella. Palkat ovat aineiston alapäässä noin 25 prosenttia ja yläpäässä noin 30 prosenttia Suomen vastaavista palkoista.

Tiedot on koottu ja analysoitu Palkkavaakakonsultin toimesta ja ne on järjestetty työn vaativuuden mukaisesti. Aineiston perusteella on laskettu koko Itämeriaineiston lisäksi erikseen maakohtaiset käytäntökuvaajat.

Palkkaselvitykseen osallistui TT:n jäsenyritysten ohella myös Teknisen Kaupan Liiton jäsenyrityksiä. Yhteensä tiedusteluun vastasi 47 yritystä.

Yrityksiä kansainvälisissä työehtoasioissa neuvova TTUlkomaantyö siirtyi marraskuun lopussa MBOkaupalla toimitusjohtajansa, varatuomari Heikki Alangon omistukseen. Yrityksen uudeksi nimeksi tulee International Assignment Consulting Oy.

Tiedustelut ja tilaukset:
TTUlkomaantyö Oy
email: nina.lonnqvist@tt.fi tai
fax (09) 6868 2352 ja puh. (09) 6868 2353.

Alkuun


Nykyisestä väylärahoituksesta vaatimaton osa
E18tiehankkeelle vuosina 20002003

Liikenneolot on säilytettävä vähintään nykytasolla, mutta tämä onnistuu vain jos määrärahoihin saadaan vähintään 600 miljoonan lisäys vuodessa. Tavoite sisältyy liikenneministeri Matti Auran johdolla työskennelleen ministerityöryhmän joulukuun alussa esittelemään väyläohjelmaan.

Eurooppatie E18hankkeelle väyläohjelma ei lupaa suurempaa vauhtia. Vuoden 1999 rahoitustasolla mahdollisten hankkeiden joukkoon on merkitty ainoastaan Helsingin Kehä III:n eritasoliittymien ja joukkoliikennekaistojen rakentaminen (kustannusarvio 320 mmk). Lisärahoituksella aloitettavien kehittämishankkeiden listassa on puolestaan Raision kohta Valtatie 8:lla (kustannusarvio 75 mmk).

Mahdollisiin lisähankkeisiin vuosina 20002003 on lisäksi sisällytetty kaksiajorataisen tieyhteyden rakentaminen LohjaLieviö välillä (kustannusarvio 350 mmk) ja moottoritien rakentaminen MuurlaLohja välillä Valtatie 1:llä (kustannusarvio 1,7 mrd. mk).

Vuoden 1999 budjettiesityksen mukaan valtio aikoo käyttää teihin, ratoihin ja vesiväyliin noin 6.7 miljardia markkaa. Liikenneväylien vuotuinen rahoitus on laskenut vuoden 1992 tasosta eli 7,7 miljardista markasta noin 15 prosenttia.

Alkuun


Keskuskauppakamari korostaa pohjoisen
ulottuvuuden merkitystä

Keskuskauppakarin kannanotossa vaaditaan, että pohjoisen ulottuvuuden konkretisoiminen on nostettava yhdeksi Suomen EUpuheenjohtajakauden pääteemoista. On tärkeää saada koko Eurooppa näkemään pohjoisen ulottuvuuden merkitys Euroopan vakaudelle ja taloudelle.

Keskuskauppakamari painottaa myös Venäjän kytkemistä mukaan yleiseurooppalaiseen kehitykseen, koska Venäjää ei saa missään tapauksessa eristää.

Myös yritykset on kytkettävä pohjoiseen ulottuvuuteen. Monet energiaan, muihin luonnonvaroihin, liikenneverkkoihin ja ympäristöön liittyvistä hankkeista ovat suuria. Mukaan tarvitaan EU:n lisäksi muitakin merkittäviä kansainvälisiä toimijoita. Samalla myös pienimuotoisten projektien syntymistä pohjoisen ulottuvuuden alle on edistettävä.

Venäjää ei voida kehittää ulkopuolisen avun varassa. Venäjä on saatava mukaan sitoutumaan pohjoisen ulottuvuuden puitteissa tehtävään yhteistyöhön sekä panostamaan siihen omia varojaan.

Nyt EU tarvitsee keskuskauppakamarin mielestä realistiseen kokonaisnäkemykseen perustuvan pitkäjänteisen Venäjäpolitiikan. Suomen tavoitteena on oltava EU:n Venäjäpolitiikan syventäminen, mihin sisältyvät mm. Euroopan investointipankin lainoituksen laajentaminen ja Venäjän jäsenyyden tukeminen Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa.

Alkuun


SuomalaisVenäläisen kauppakamarin muutosohjelma valmistunut

SuomalaisVenäläisen kauppakamarin toiminnan uudet suuntaviivat ovat nyt selvillä. Kauppakamari tulee monin tavoin laajentamaan ja tehostamaan toimintaansa, mikäli laaditut suunnitelmat saadaan toteutettua.

Uudessa toimintastrategiassa näkyy mm. tietoyhteiskunnan nopea kehittyminen Suomessa ja myös Venäjällä, missä yritysmaailman huippueliitti on vahvasti johtavien teollisuusmaiden kehityksessä mukana. Kuvassa ovat vahvasti mukana tietotekniikka ja tietoliikenneteknologia sekä niiden yhtenä synteesinä internet.

Ensi vuonna SVKK aikoo tarjota jäsenilleen kattavan valikoiman keskeisiä vientipalveluja. Uuteen palvelulistaan on kirjattu mm. Venäjän yritysrekistereihin perustuvat searchpalvelut, markkinakartoitukset, jakelutieselvitykset, rahoituslähdekartoitukset, suoramarkkinoinnin kampanjatuki sekä neuvontatyö, joka tulee saamaan myös konsulttityön piirteitä.

Uusi toimintaavustaminen tarkoittaa tukea mm. tuotteiden esittelyssä, asiakastilaisuuksissa, neuvotteluissa, toimistopalveluissa sekä käännös ja asiointipalveluissa.

Kauppakamarin palvelut ovat nyt saatavissa Helsingin, Moskovan ja Pietarin lisäksi myös Nizhni Novgorodin toimipisteestä. Moskovan toimipistettä johtaa ensi maaliskuun alusta lähtien Juha Malmi ja Pietarista vastaa heti tammikuussa Niina Tammi.

Alkuun


... Vientipalveluuutiset
... Uutisvuosi 1998. ... Uutisarkisto


Compiler Trade Web Site © Uutisarkisto 1998-