Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
 
       

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland
U U T I S A R K I S T O /  loka-marraskuu 98

Vientipalveluuutiset

Uutisarkisto

Uutisotsikot

Kotkan Mussaloon konttisatama

Itämeriinstituutti tukee pohjoista ulottuvuutta

Venäjän sertifiointiin tulossa useita muutoksia

Beweship laajentaa Vaalimaalla ja parantaa

palveluaan Baltiassa

 
       
Kotka rakentaa Mussaloon konttisataman

Kotkan sataman kehittäminen suunnataan Mussaloon. Ensimmäiset laivat lastataan uudessa konttisatamassa 2000luvun alussa. Bulkliikenteen käytössä olevan Mussalon syväsataman naapuriin tulee Suomen ensimmäinen konttiliikennettä varten rakennettu satama.

Mussalon konttisataman kokonaiskustannukset ovat 300 miljoonaa markkaa, josta ensimmäisen vaiheen osuus on 205 miljoonaa markkaa. Suunnitelmien mukaan rakennustyöt käynnistyvät Mussalossa vuonna 1999, kun maanhankinta, lupa ja kaavoitusasiat sekä suunnittelu on saatettu päätökseen. Työministeriö osallistuu rakentamistöiden kustannuksiin.

Viitisen kilometriä Kotkasta länteen sijaitsevaan Mussalon satamaan on valmiina hyvät maantie ja rautatieyhteydet. Myös laivaväylä vastaa uuden sataman liikennetarpeita. Alueelle tai alueelta ei tarvitse kuljettaa maaainesta. Kaikki rakentamiseen tarvittavat maamassat saadaan työmaaalueelta.

Kotkan sataman konttiliikenne on nelinkertaistunut tällä vuosikymmenellä. Vuonna 1997 Kotkan satama käsitteli kontteja lähes 200 000 TEU:ta, joissa kuljetettiin yli 20 prosenttia enemmän tavaraa kuin edellisenä vuonna. Aikanaan, kun Mussalon projekti on rakennettu valmiiksi, voidaan uudessa satamassa käsitellä vuodessa jopa 500 000 TEU:ta kontteja. Tämä on puolitoista kertaa enemmän kuin Helsingin sataman konttiliikenne tänä vuonna.

Kotkan Hietasen sataman kapasiteetti on jo lähes täydessä käytössä ja toisaalta sen laajentaminen olisi niin taloudellisesti kuin ympäristönkin kannalta huonompi vaihtoehto kuin Mussalon rakentaminen. Hietasessa keskitytään vastaisuudessa roro liikenteeseen.

Mussalossa on riittävästi tilaa, sillä satamaalue on teollisuus ja terminaalialueineen 278 hehtaarin kokoinen.

Alkuun


Itämeriinstituutti tukee pohjoista ulottuvuutta

Tampereella toimivan Itämeriinstituutin uudeksi johtajaksi on nimitetty VTM Esa Kokkonen. Kokkosen tehtävänä on aktivoida viime aikoina hiljaiseloa viettäneen instituutin toiminta.

Tampereen kaupungin vuonna 1993 perustaman säätiön ylläpitämä Itämeriinstituutti harjoittaa toimintaa Itämeren alueella teollisuuden, kaupan, tutkimuksen ja julkisen hallinnon aloilla. Instituutin konkreettiset toimintamuodot ovat projektit, koulutus, tiedonvälitys ja foorumitoiminta. Instituutti on osa Itämeren alueelle syntynyttä kansainvälistä toimintaverkkoa ja sen lähiajan toiminnan tärkeimmät teemat ovat Euroopan unionin itälaajentuminen sekä pohjoinen ulottuvuus.

Instituutin säätiön hallituksessa ovat Tampereen kaupungin lisäksi edustettuina mm. Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan liitto, ulkoasiainministeriö sekä Nokia. Säätiön hallituksen puheenjohtaja on kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen.

Lisätietoja:
johtaja Esa Kokkonen, puh. (03) 3146 6945 tai 050516 9111
fax (03) 3146 6252. Sähköposti: esa.kokkonen@tt.tampere.fi.

Alkuun


Venäjän sertifiointiin tulossa useita muutoksia

Venäjän tuotesertifiointilakiin on tullut muutoksia ja lisäyksiä ja Venäjällä valmistellaan uutta lakia vastaavuuden vahvistamisesta, joka täydentää sertifiointimääräyksiä.

Lokakuun alussa astui voimaan uusi luettelo pakollisesti sertifioitavista tuotteista. Seuraavat muutokset tapahtuvat itse Gost R sertifiointijärjestelmässä 15. päivänä joulukuuta, jolloin astuu voimaan kaksi uutta sertifiointimääräystä. Myös Venäjän tulli on tiukentamassa sertifioitavien tuotteiden ja tuotemerkintöjen valvontaa.

Samoin hygieniavaatimukset muuttuvat. Venäjällä on hyväksytty uudet säännöt tavaroiden tuotannon, toimituksen ja myynnin hygienisestä arvioinnista. Esimerkiksi luetteloa hygienialausunnon vaativista tuotteista on laajennettu. Vastedes hygienialausunto vaaditaan mm. painotuotteille ja kulkuneuvoille.

Voidakseen tiedottaa sertifiointia koskevista muutoksista järjestää SuomalaisVenäläinen kauppakamari aiheesta yksipäiväisen seminaarin 18. päivänä marraskuuta.

Helsingissä pidettävässä seminaarissa on tilaisuus kuulla muutoksista suoraan sertifiointilaitosten, terveysministeriön alaisen Sanepidnadzorin ja Venäjän tullilaitoksen edustajilta.

Lisätietoja:
SVKK, Marja Hautala, puh. (09) 6969 3460

Alkuun


Beweship laajentaa Vaalimaalla ja parantaa palveluaan Baltiassa

Beweshipin Vaalimaalla Suomen ja Venäjän rajalla toimivan tulliterminaalin neljäs rakennusvaihe valmistuu lokakuussa. Terminaali toimii samalla myös tullivarastona.

Laajennus käsittää 4 000 m2 varastohallin, jolloin terminaalin kokonaisvarastotila on 7 000 m2.Terminaalialueelle on varattu lisäksi 8 000 m2:n tontti, joka on jatke aikaisemmalle 17 000 m2:n tontille.

Beweship tarjoaa terminaalistaan tilaa ulkopuolisille käyttäjille erityyppisiä yhteistyöprojekteja varten. Tällä hetkellä suurin osa varaston käyttäjistä on ulkomaisia yrityksiä, jotka arvostavat terminaalin sijaintia ensimmäisenä ja viimeisenä tavaran käsittelypisteenä heti rajalla.

Terminaalin kaikki tilat ovat lämmitettyjä. Lisäksi omat tilansa on varattu pakastetavaroita ja kylmävarastointia varten. Terminaalissa on päivystys kaikkina viikonpäivinä.

Terminaalin laajennuksen lisäksi Beweship tehostaa myös Baltian toimintaansa. Vuodesta 1993 toimineen Tallinnan toimiston rinnalla on aloittanut Beweship Latvia SIA Riiassa. Latvian toimipisteen yhteydessä on myös tulliterminaali. Normaalien tullaustoimenpiteiden lisäksi Beweship hoitaa paikalliskuljetukset Riiasta muualle Latviaan. Toimisto käsittelee myös suoraan esimerkiksi Saksasta tai Englannista tulevia täysiä yksiköitä.

Beweship hoitaa kaikki jatkokuljetukset Baltiassa omien kuljettajiensa ajamalla kalustollaan, joten lähetysten reitti ja sijainti on aina tiedossa ja tavara valvonnan

Alkuun

... Vientipalveluuutiset
... Uutisvuosi 1998. ... Uutisarkisto


Compiler Trade Web Site © Uutisarkisto 1998-1999