Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut
Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Venäjän ja Ukrainan tilanne haittaa itäisen Euroopan talouksia

(Compiler News - 1.4.2014) Itäisen Euroopan taloudet jatkavat toistaiseksi hidasta elpymistään huolimatta Venäjän ja Ukrainan talousnäkymien heikentymisestä, todetaan ruotsalaisen SEB-pankin uusimmassa Eastern European Outlook -katsauksessa.

SEB:n mukaan itäisen Euroopan pienempien talouksien taloudelliset kytkennät keskinäisessä konfliktissa olevaan Venäjään ja Ukrainaan ovat suhteellisen vähäiset Baltian maita lukuun ottamatta. Talouden vahvistuminen Saksassa ja muuallakin Länsi-Euroopassa kompensoi jo osittain Venäjän tuontikysynnän heikentymistä.

Pankin ekonomistit ovat epävarmassa tilanteessa laatineet ryhmään kuuluvien kuuden maan talouskasvuennusteet tälle ja ensi vuodelle. He korostavat kuitenkin, että ennusteet pätevät ainoastaan jos alueen geopoliittinen tilanne säilyy nykyisellään.

SEB pudottaa maaliskuun katsauksessaan alueen kuuden maan bkt-ennusteita edelliskuukauden arvioihin verrattuna. Pudotus on suurinta Venäjän, Ukrainan ja Viron kohdalla. Ekonomistit leikkaavat selvästi myös Latvian ennustetta, mutta Puolan ja Liettuan tapauksessa ero on enää pieni.

Taloudet pysyvät plussalla Viroa lukuun ottamatta

Venäjän bruttokansantuotteen pankin asiantuntijat ennustavat kasvavan tänä vuonna 1,0 prosenttia ja ensin vuonna 1,5 prosenttia. Kasvua vaimentaa lyhyellä aikavälillä ruplan heikkeneminen ja kotimaan pörssin kurssilasku. Pitemmällä aikavälillä keskeisenä ongelmana on investointitahdin hidastuminen edelleen.

Ukrainan talousongelmat ovat todella vakavat. Valtio on suurissa rahoitusvaikeuksissa ja tarvitsee pikaista luototusta IMF:ltä ja EU:lta. Samalla kansallisen valuutan grivnan arvo heikkenee entisestään, mikä välittömästi aiheuttaa paineita maan pankkijärjestelmälle ja myös kotitalouksille. Tämän takia pankki odottaa bruttokansantuotteen supistuvan tänä vuonna 4,0 prosenttia, mutta kääntyvän jo ensi vuonna 2,0 prosentin nousuun.

Puolan arvioidaan kestävän hyvin Venäjän ja Ukrainan talouksien heikentymisen vaikutukset. Kotimainen kysyntä on vankalla pohjalla ja matalan inflaation ansiosta tarvetta peruskoron nostamiseen on aikaisintaan vuoden 2015 alussa. Kasvuennuste kuluvalle vuodelle onkin 2,7 prosenttia ja ensi vuonna päästään 3,4 prosentin vauhtiin.

Virossa Venäjän taloustilanne vaikuttaa jo selvästi ja lisäongelmana on Suomen talouden heikentyminen. Tämän takia pankin ekonomistit ennustavat maan bruttokansantuotteen nousevan tänä vuonna vain 0,5 prosenttia. Elpyminen alkaa kuitenkin jo ensi vuonna, jolloin päästään 2,5 prosentin kasvuun.

EU-maiden talouskasvun kärjessä ollut Latvia kärsii sekin Venäjän taloustilanteesta. Tämä tuntuu viennissä, transitoliikenteessä, matkailussa ja investoinneissa. Samalla kuitenkin ansiotulojen hyvä reaalinen kehitys vahvistaa kotimaista kulutuskysyntää. Siksi Latvian ennustetaan yltävän tänäkin vuonna sentään 2,5 prosentin talouskasvuun ja ensi vuonna päästäneen jo 3,4 prosentin lisäykseen.

Myös Liettuan kohdalla ennusteet ovat kohtuullisen hyvät. Liettuassakin taloutta pönkittää kotimainen kulutuskysyntä ansiotasokehityksen ja parantuneen työllisyyden ansiosta. SEB-pankissa arvioidaankin bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 3,0 prosenttia ja ensi vuonna jopa 4,0 prosenttia. Ekonomistit pitävätkin mahdollisena, että Liettua saavuttaa tavoitteet, jotka mahdollistavat euroon liittymisen vuonna 2015.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-