Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut
Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


EstLink 2 kolminkertaisti Suomen ja Viron välisen sähkönsiirtokapasiteetin

(Compiler News - 6.3.2014) Viron ja Suomen välinen korkeajännitteinen tasasähköyhteys EstLink 2 vihittiin virallisesti käyttöön samanaikaisissa tilaisuuksissa Viron Püssissa ja Porvoon Haikossa. Yhteys on ollut sähkömarkkinoiden käytössä viime joulukuun alusta lähtien.

Avattu yhteys kolminkertaisti siirtokapasiteetin Suomen ja Viron välillä ja poisti yhden Itämeren alueen pahimmista siirtoahtautumista. Estlink 2 -yhteyden myötä sähkön hinta Virossa ja Suomessa on yhdentynyt ja se ollut sama 85 prosenttia tähänastisesta siirtoajasta.

Suuren kokoluokan ja teknisesti monimutkainen hanke vietiin päätökseen haasteellisessa aikataulussa ja budjetissa pysyen. EstLink 2:n kokonaispituus on noin 170 kilometriä, josta noin 14 kilometriä on avojohtoa Suomessa, noin 145 kilometriä Suomenlahden pohjaan upotettua merikaapelia ja noin 12 kilometriä maakaapelia Virossa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 320 miljoonaa euroa, jonka kustannukset on jaettu Fingiridin ja virolaisen Eleringin kesken. EstLink 2 on saanut 100 miljoonaa euroa Euroopan unionin investointitukea. Koko projekti työllisti rakentamisen aikana kymmeniä yrityksiä ja satoja työntekijöitä. Kansainvälisen hankkeen pääurakoitsijoina olivat Nexans Norway AS, Siemens AG ja Siemens Osakeyhtiö, Empower Oy ja Bouygues Energies & Services.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-