Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut
Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


HKScan myy osuutensa puolalaisen yhteisyrityksensä osakkeista

(Compiler News - 3.3.2014) Johtava pohjoismainen lihayhtiö HKSan myy koko 50 prosentin osakeomistuksensa Saturn Nordic Holding AB:ssa yhtiön toiselle omistajalle Danish Crown A/S:lle. Saturn Nordic Holding omistaa 100 prosenttia puolalaisen Sokolow S.A.:n osakkeista. Kauppa edellyttää vielä paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Sopimuksen myötä HKScanin epäsuora omistus puolalaisessa yhteisyrityksessä päättyy. HKScanille jää edelleen Swinoujsciessa sijaitseva kokonaan omistettu tytäryhtiö HKScan Poland Sp.z.o.o.

HKScan myy osakkeensa 180 miljoonan euron kauppahintaan. Kauppa toteutetaan käteiskauppana. Lisäksi HKScan saa vuodelta 2013 osingon, joka vastaa 35 miljoonaa zlotya kirjaten kaupasta arviolta 67 miljoonan euron myyntivoiton. Myynti alentaa konsernin nettovelkaantumisastetta arviolta noin 50 prosenttiyksikköä.

HKScan perusti vuonna 2004 yhteisyrityksen Danish Crownin kanssa ja osapuolet vastasivat yhdessä Sokolowin liiketoiminnoista. Sokolowin paikalliset toiminnot ovat olleet kannattavia ja kasvussa, mikä on hyödyntänyt omistajia yhteistyön aikana.

Viime vuonna HKSCanin 50 prosentin osuus Sokolowin liikevaihdosta oli 375 miljoonaa euroa. Sokolowin hyvä taloudellinen tulos ja vahva kasvu ovat siten vaikuttaneet myönteisesti liiketoiminnan kokonaisarvoon.

HKScanille osakemyynti mahdollistaa entistä nopeamman ja vahvemman keskittymisen konsernin muihin kotimarkkinoihin.

Toimitusjohtaja Hannu Kottosen mukaan nyt jatketaan HKScanin rakentamista yhtenäisenä ja vahvasti pohjoismaisena konsernina, joka keskittyy brändättyjen lihatuotteiden liiketoimintaan. Nyt solmittu kauppa vahvistaa konsernin tasetta ja vähentää nettorahoituskuluja.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-