Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut
Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Atrian Venäjän-toiminnan alaskirjaukset hillitsivät konsernin tulosparannusta

(Compiler News - 13.2.2014) Atria-konserni ylsi viime vuonna 1 411,0 miljoonan euron liikevaihtoon, mikä oli 67,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2012. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 27,0 miljoonaa euroa eli 6,3 miljoonaa edellisvuotista parempi.

Atria Suomen tammi-jouluun liikevaihto oli 886,8 miljoonaa euroa. Atria Skandinavian liikevaihto oli puolestaan 395,0 miljoonaa euroa ja Atria Baltian 32,9 miljoonaa euroa. Atria Venäjän liikevaihto oli 121,5 miljoonaa. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia.

Venäjällä Atrian liiketulos jäi 21,0 miljoonaa euroa tappiolliseksi, kun vuonna 2012 tappio oli 8,6 miljoonaa.

Atria päätti viime vuonna luopua alkutuotannosta Venäjällä ja keskittää tuotannollisen toiminnan Moskovasta Pietariin. Järjestelyistä johtuen kertaluonteisia kuluja kirjattiin yhteensä 25,0 miljoonaa euroa, josta liiketulokseen kohdistui 17,4 miljoonaa.

Venäjällä teollisen toiminnan tulos parani, mutta alkutuotannon heikko kannattavuus painoi tuloksen ilman kertaluonteisia eriä tappiolliseksi. Toisaalta alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista luopumisen seurauksena arvioidaan syntyvän jatkossa noin kuuden miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö vuoteen 2013 verrattuna. Nämä säästöt toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2015 alusta alkaen.

Atria Baltian liikevoitto oli viime vuonna 0,1 miljoonaa euroa, joten tulos parani 1,6 miljoonaa vertailujaksoon nähden. Myönteinen tuloskehitys johtui tehostamistoimien tuottamista kustannussäästöistä sekä myynnin paremmasta rakenteesta.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-