Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut
Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Ahlstrom suunnittelee uutta taloushallinto- ja asiakaspalvelukeskusta Vilnaan

(Compiler News - 11.2.2014) Maailmanlaajuisesti toimiva kuitumateriaalien valmistaja Ahlstrom suunnittelee uuden palvelukeskuksen perustamista Liettuan pääkaupunkiin Vilnaan. Uuteen palvelukeskukseen on tarkoitus keskittää Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan muodostaman markkina-alueen taloushallinnon, kirjanpidon ja asiakaspalvelun toimintoja.

Ahlstromilla on nykyisin asiakaspalvelutoimintoja Münchenissä ja ne jatkavat edelleen samassa toimipisteessä. Suunnitellun palvelukeskuksen odotetaan vaikuttavan noin 60 työpaikkaan Euroopassa. Yhtiö aloittaa paikallisten lakien mukaiset yhteistoimintaneuvottelut niissä toimipisteissä, joihin muutos vaikuttaa.

Uudelleen järjestelyllä tavoiteltavat kustannussäästöt sekä niistä kirjattavat kertaluonteiset kulut sisältyvät yhtiön tammikuussa 2014 ilmoitettuun tavoitteeseen sopeuttaa kustannuksia 50 miljoonalla eurolla vuodessa.

Uudistuksen odotetaan parantavan tehokuutta ja yhteistyötä sekä tuovan hyötyä prosessien harmonisoinnin ja työn paremman organisoinnin kautta. Saavuttaakseen sopeuttamisohjelmassa määritellyt säästöt yhtiön täytyy parantaa tehokuuttaan.

Ahlstom perusti Vilman keskusta vastaavan asiakaspalvelukeskuksen Pohjois-Amerikkaan viime vuonna ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Vilna valittiin Euroopan palvelukeskuksen sijaintipaikaksi tarjolla olevan palvelukeskusosaamisen ja edullisen kustannusrakenteen vuoksi.

Ahlstromin valmistamia kuitumateriaaleja käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiöllä on 3 500 työntekijää kaikkiaan 24 maassa.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-