Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut
Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Sato menestyi Pietarin vuokra-asuntomarkkinoilla

(Compiler News - 3.2.2014) Asuntosijoitusyhtiö Sato Oyj:n liikevaihto kasvoi viime vuonna 8,6 prosenttia ja oli 311,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin lisääntyneistä vuokra- ja myyntituotoista. Konsernin tulos ennen veroja kasvoi 17,0 prosenttia nousten 70,9 miljoonaan euroon.

Saton tulosparannukseen vaikuttivat lisääntyneet vuokra- ja realisointituotot, rahoituskustannusten pysyminen edellisvuoden tasolla sekä hyvä kulunhallinta.

Pietarissa Saton vuokra-asuntojen kysyntä kasvoi ja yhtiö jatkoi asuntoinvestointeja keskeisillä alueilla. Pietarin asuntomarkkinoilla uusien asuntojen tarjonta oli riittämätöntä tarpeeseen nähden, vaikka Venäjän talouden epävarmuus lisääntyi ja kasvu hidastui.

Sato on toiminut asuntosijoittajana Pietarissa vuodesta 2007. Yhtiön riskistrategian mukaan Pietarissa olevan asunto-omaisuuden osuus on rajattu kymmeneen prosenttiin Saton sijoitusasuntojen arvosta. Satolla oli viime vuoden lopussa Pietarissa yhteensä 237 valmista ja rakenteilla olevaa asuntoa.

Pietarin asunto-omaisuuden kirjanpitoarvo oli yhteensä 111,0 miljoonaa euroa ja käypä arvo 112,4 miljoonaa euroa, mikä on noin viisi prosenttia yhtiön sijoitusasuntojen arvosta.

Kertomusvuoden investoinnit Pietarissa olivat 20,3 miljoonaa euroa. Uusia investointeja tehtiin ostamalla 139 rakenteilla olevaa asuntoa Pietarin keskustasta ja Vasilinsaarelta. Sitovia hankintasopimuksia oli vuoden lopulla yhteensä 23,7 miljoonan euron arvosta.

Sato seuraa Venäjän toimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia paikallisen asiantuntijaverkoston ja muiden paikallisten resurssien avulla. Toimintaympäristöön liittyvien riskien lisäksi Pietarin toiminta sisältää myös valuuttariskin.

Sato konsernin omistuksessa oli viime vuoden lopussa 23 828 asuntoa. Konsernin emoyhtiöllä Sato Oyj:llä oli yhteensä seitsemän liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-