Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut
Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Nurminen Logistics aikoo siirtää terminaalitoiminnan Niiralasta Luumäelle

(Compiler News - 22.1.2014) Nurminen Logistics aikoo sopeuttaa toimintansa markkinatilanteen muutoksiin ja suunnittelee terminaalikapasiteettinsa vähentämistä ja terminaalitoimintojen siirtoa Niiralan terminaalista Luumäen terminaaliin.

Suunnitelman mukaan Niiralan terminaalissa luovutaan sisätiloissa tapahtuvasta tavaroiden varastoinnista. Projektitoimituksia Niiralan ulkokentän kautta sen sijaan jatketaan.

Tavaraliikenteen volyymit ja hinnat eivät ole kehittyneet Niiralassa yhtiön toivomalla tavalla. Niiralan kautta Venäjälle ja muihin IVY-maihin kulkevat toimitukset ovat vähentyneet ja terminaalin toiminta on ollut pitkään tappiollista. Tulevaisuuden näkymä ei liioin tue volyymien kasvua.

Alustavien arvioiden mukaan henkilöstön vähennystarve on enintään yhdeksän henkilötyövuotta. Suunniteltujen muutosten henkilöstövaikutusten takia Nurminen Logistics käynnistää Niiralan toimipisteen terminaali- ja huolintahenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Konsernin tavoitteena on edelleen oman aseman vahvistaminen Venäjän ja ja sen lähialueiden sisäisessä rautatieliikenteessä, Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä sekä erikoiskuljetus- ja projektipalveluissa. Suunnitteilla olevilla tuotantorakenteen muutoksilla ei ole vaikusta näihin tavoitteisiin, Nurminen Logisticsin toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta vakuuttaa.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-