Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut
Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


CapMan Russia myy osuutensa Kaliningradissa toimivasta sianlihan tuotantoyhtiöstä

(Compiler News - 12.12.2013) CapManin hallinnoima CapMan Russia -rahasto on myynyt 24,2 prosentin osuutensa sianlihatuottaja Russia Baltic Pork Invest -yhtiöstä. Ostajana on Thaimaan pörssissä listattu suuri elintarvikealan yhtiö Charoen Pokphand Foods Plc, jolla on toimintaa useissa eri maissa. Irtautuminen on vuonna 2008 perustetun rahaston ensimmäinen myynti teolliselle ostajalle.

Russia Baltic Pork Invest eli RBPI on Kaliningradissa sijaitseva sianlihan tuottaja. Yhtiöllä on 6 200 emakkoa, jotka tuottavat 190 000 teurassikaa vuosittain. Sen palveluksessa työskentelee noin 200 henkilöä.

RBPI:n tuotanto edustaa Euroopan kärkeä yhtiön hyödyntäessä tanskalaista ja norjalaista osaamista. Uusien omistajien myötä yhtiö laajentaa toimintaansa Venäjällä ja suunnittelee kolmen uuden sikatilan perustamista kaudella 2015-2018.

CapMan Russian ensisijoitus RBPI:iin tapahtui vuonna 2008. Irtautumisella ei ole vaikutusta CapManin vuoden 2013 tulokseen, sillä yhtiön myyvä rahasto ei ole sen voitonjaon piirissä.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-