Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut
Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Heikot markkinanäkymät saivat Skanskan luopumaan liiketoiminnastaan Virossa

(Compiler News - 30.11.2013) Skanska luopuu liiketoiminnastaan Virossa tämän vuoden loppuun mennessä ja myy tai lopettaa olemassa olevat paikalliset liiketoiminnot.

Viron tytäryhtiö Skanska AS vie keskeneräiset projektinsa päätökseen ja vastaa sille kuuluvista muista velvoitteista. Skanska AS on Skanska Oy:n tytäryhtiö, joka vastaa konsernin liiketoiminnasta Virossa. Toimitusjohtaja Andres Aavik jatkaa toistaiseksi yhtiön palveluksessa ja johtaa käytännön toimia liiketoiminnasta luopumiseksi. Skanskalla on suunnitelma siitä, millä aikataululla ja miten eri yksiköistä, maa- ja kiinteistöomistuksista ja muistan omaisuuseristä luovutaan.

Skanskan kannalta Viron markkinat ovat pienet, suhdannevaihtelut suuria ja kilpailu on ankaraa. Vuoden 2014 markkinanäkymät nähdään heikkoina. Virossa urakoiden toimitusehdot ovat lisäksi monesti sellaiset, etteivät ne sovi riittävän hyvin yhteen Skanskan riskienhallintavaatimusten kanssa.

"On tavallista, että projektien kassavirta on negatiivinen tai urakoisijan vastuita ei ole rajattu, mitä meidän on vaikea hyväksyä. Näissä olosuhteissa olemme päättäneet luopua liiketoiminnasta Virossa", Skanska Oy:n varatoimitusjohtaja Tuomas Särkilahti perustelee.

Virossa Skanskan toimintaa sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli noin 980 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 460.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-