Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut
Konsu Accountor Group Avenir

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Elinkeinoelämän järjestöt perustivat Business Team for Russia -yhteistyöryhmän

(Compiler News - 23.5.2013) Kolme kotimaista elinkeinoelämän Venäjä-toimijaa yhdistää resurssejaan, jotta idänkaupan mahdollisuudet saadaan laajemmin ja tehokkaammin hyödynnettyä. Tarkoitusta varten on perustettu Business Team for Russia -yhteistyöryhmä, jonka vetäjäksi on nimitetty ex-pääministeri Esko Aho.

Uuden Business Team for Russian osapuolina ovat Suomalais-Venäläinen kauppakamari, East Office ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Tällä taustalla Business Team for Russia kykenee auttamaan yrityksiä niiden Venäjän-toiminnan kaikissa kehitysvaiheissa. Muodostuvat suhdeverkostot ulottuvat paikalliselta yritys- ja viranomaistasolta politiikan päättäjiin Suomessa, Venäjällä ja EU:ssa.

Järjestelyn yhteydessä Suomalais-Venäläinen kauppakamari ja East Office ovat perustaneet yhteishallituksen, jonka puheenjohtajaksi on nimitetty Esko Aho. Hän on kehittänyt Venäjä-tietouttaan ja luonut suoria vaikuttamiskanavia niin pääministerinä, Sitran yliasiamiehenä kuin Nokian yhteiskuntasuhteiden johtajana.

Aho haluaa johtaa Suomen ja Venäjän kauppasuhteet uuteen, nopean kehityksen vaiheeseen. Hän osallistuu myös Business Team for Russian käytännön työhön tarjoamalla Moskovassa olevia verkostojaan suomalaisyritysten hyödynnettäväksi.

Venäjä on kauppavaihdolla mitattuna Suomen suurin kauppakumppani. Sen merkitys korostuu entisestään, kun EU-alueen talousnäkymät jatkuvat epävarmoina. Suomalaisyritykset ovat tähän mennessä tehneet Venäjälle suoria investointeja 10-12 miljardin euron verran. Venäjällä toimii paikallisesti jo yli 600 suomalaisyritystä, joiden palveluksessa on 50 000 työntekijää.

Yhteistyöryhmän osapuolet täydentävät toisiaan. Suomalais-Venäläisellä kauppakamarilla on vahva asema etenkin pk-yritysten vienninedistäjänä ja kansainvälistäjänä. East Office on johtavien teollisuusyritysten asiantuntijayritys ja EK on koko elinkeinoelämän edunvalvoja erityisesti kauppapolitiikassa.

Venäjän-kaupan yhteistyötä ja asiakaspalvelua tehostetaan siirtymällä yhteisiin toimitiloihin. Suomalais-Venäläinen kauppakamari ja East Office muuttavat Etelärantaan samaan osoitteeseen EK:n kanssa. Kauppakamari ja East Office hakevat yhteisiä tiloja myös Moskovasta. Yli puolet niiden henkilöstöstä toimii Venäjällä.

Yhteistyöryhmän koordinaattoriksi on nimitetty EK:n johtaja Kai Mykkänen. Hän tukee Business Team for Russian toimintamallin suunnittelua ja organisointia loppuvuoden ajan oman toimensa ohella.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-