Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut
Konsu Accountor Group Avenir

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Fortum avasi Baltian ensimmäisen jätepolttoaineella toimivan voimalaitoksen

(Compiler News - 15.5.2013) Liettuassa otettiin tänään käyttöön Fortumin uusi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos Klaipedan kaupungissa. Liettuan ja Suomen presidentit Dalia Grybauskaife ja Sauli Niinistö osallistuivat laitoksen vihkiäisiin.

Voimalaitos käyttää polttoaineenaan yhdyskunta- ja teollisuusjätettä sekä biomassaa tuottaen kaukolämpöä kotitalouksille ja yrityksille Klaipedassa sekä sähköä Liettuan valtakunnanverkkoon. Laitos on ensimmäinen laatuaan Baltiassa.

Uusi laitos polttaa 230 000 tonnia jätettä ja biomassaa vuodessa ja sen energiatehokkuus on lähes 90 prosenttia. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 20 megawattia sähköä ja 50 megawattia lämpöä. Lisäksi laitoksen savukaasulauhduttimen avulla tuotantoa voidaan kasvattaa ruuhkahuippuina 15 megawatilla.

Lämmöntuotanto kattaa noin 40 prosenttia Klaipedan kaupungin kaukolämmön tarpeesta. Tuotettu sähkö taas myydään AB Kaleipedos energijalle, joka on itse osakkaana voimalaitoksessa viiden prosentin osuudella.

Lajitellun jätteen käyttäminen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon on kestävä ratkaisu kaupunkialueilla. Se tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon energia- ja jätehuollon tarpeisiin ja auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi verrattuna siihen, että jäte päätyisi kaatopaikalle.

"Klaipedan voimalaitos on ensimmäinen neljästä laitoksesta, jotka otamme käyttöön tänä vuonna Baltiassa ja Pohjoismaissa. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on strategiamme ytimessä ja aina kun on mahdollista hyödynnämme uusiutuvia ja paikallisia polttoaineita", Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo totesi laitoksen avajaisissa.

Fortumin teknologiaan perustuva voimalaitos korvaa vanhaa maakaasukäyttöistä kapasiteettia Klaipedassa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 100 000 tonnia vuodessa.

Klaipedan laitoksen rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2011 ja vaati kaikkiaan noin 1,2 miljoonaa työtuntia eli 750 henkilötyövuotta. Fortumin investoinnin arvo oli 435 miljoonaa litiä eli noin 130 miljoonaa euroa.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-