Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut
Erms Fimera Sponsa - Portagate Helsinki Buslink

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Outotec osallistuu vedenkäsittelyn osaamiskeskukseen Venäjällä

(Compiler News - 24.4.2013) Outotec perustaa yhteistyössä venäläisen teräsyhtiö OAO Severstalin, Kemiran sekä Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n kanssa teollisuusvesien käsittelyn osaamiskeskuksen Venäjälle. Hankkeen tärkeimmät koulutusyksiköt sijoitetaan Severstalin terästehtaan yhteyteen Cherepovetsiin.

Vesienkäsittelyn osaamiskeskuksen tavoitteena on esitellä Venäjän teollisuudelle uusia, ympäristökuormitusta pienentäviä mutta taloudellisesti kannattavia vesiteknologioita ja ratkaisuja. Yhteistyö toteutetaan erikseen sovittaen hankkeiden muodossa. Ensimmäinen kehityskohde on Severstalin terästehtaan vesikierron optimointi.

Hankkeessa kartoitetaan myös muiden vedenkäytöltään kriittisten teollisuudenalojen, energiantuotannon sekä metsäteollisuuden tilannetta. Osaamiskeskuksessa tarkastellaan muun muassa prosessivesien ja lietteen käsittelyä, vesienkäsittelyn energiatehokkuutta ja vesienkäsittelyä tehostavia kemikaaleja. Lisäksi selvitetään vesienkäsittelyn lainsäädäntöä ja säädöksiä Venäjällä ja kansainvälisesti, taloudellisesti kannattavia jäteveden käsittelyteknologioita sekä vesihävikkien pienentämistä.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-