Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut
Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Metsolle lisätilauksia kuparikaivosprojektiin Kazakstanissa

(Compiler News - 15.4.2013) Metso on saanut kaksi lisätilausta Altay Polimetallyn uuteen kuparikaivokseen Almatyssa Kazakstanissa. Tilaukset sisältävät täydelliset toisen, kolmannen ja neljännen vaiheen murskaus- ja seulontalaitokset sekä automaatio-järjestelmän. Toimitukseen sisältyvät myös suunnittelu, valmistus ja käyttöönotto.

Tilausten yhteisarvo on 25 miljoonaa euroa. Toimitukset hoidetaan vuoden 2014 heinäkuuhun mennessä. Uudet sopimukset ovat jatkoa 11 miljoonan euron tilaukselle maailman suurimmasta liikuteltavasta murskaus- ja kuljetinjärjestelmästä, joka saatiin samalta asiakkaalta kesäkuussa 2012.

Kuparimalmin prosessointilaitoksen suunniteltu kapasiteetti on tuottaa malmijauhetta 550 tonnia tunnissa ja kolme miljoonaa tonnia vuodessa. Järjestelmään sisältyy lisäksi hienomurskauslaitos, jonka tuntikapasiteetti on 450 tonnia. Kaivoksen sähkölaitteiston toimivuus on taattu äärimmäisissä olosuhteissa aina +30 asteesta -30 asteeseen.

Altay Polimetally LLP -kaivoyhtiön uusi kaivos tuottaa kuparin lisäksi myös kultaa. Vuosittain malmia irrotetaan kolme miljoonaa tonnia ja sivukivi mukaan lukien 10 miljoonaa tonnia.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-