Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut

Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Miktech ja pietarilainen Ingria yhteistyöhön startup-yritysten kansainvälistämiseksi

(Compiler News - 14.3.2013) Mikkelissä toimiva Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy on solminut yhteistyösopimuksen Pietarissa sijaitsevan Russian Technology Park Ingrian kanssa. Yhteistyön tavoitteena on helpottaa kansainvälistä kanssakäymistä innovatiivisten startup -yritysten ja infrastruktuurien välillä Suomessa ja Venäjällä.

Miktech ja Ingria ovat tehneet menestyksellistä yhteistyötä useiden vuosien ajan. Miktechin toimitusjohtaja Vesa Sorasahin mukaan sopimus vahvistaa entisestään osapuolten välistä suhdetta, koska se määrittelee ehdot ja toimenpiteet sille, kuinka asiantuntemusta ja verkostoja hyödynnetään rajan molemmin puolin.

Sopimuksen puitteissa venäläiset startupit voivat aloittaa toimintansa Suomessa Miktechin yrityshautomossa ja Etelä-Savon vastaavat yritykset voivat puolestaan asettua Ingrian yrityshautomoon Pietarissa.

Miktech Oy tarjoaa erilaisia yrityskehityspalveluita erikokoisten yritysten tarpeisiin. Palveluiden avulla asiakasyritys saa konkreettista hyötyä liiketoimintansa kehittämiseen, analysointiin ja kansainvälistämiseen. Mitechin toiminta keskittyy neljälle kärkialalle, jotka ovat teknologia- ja puuteollisuus, bioenergia, ympäristöturvallisuus sekä digitointi käsittäen sähköisen asioinnin ja arkistoinnin.

Miktech toimii pääasiassa Etelä-Savon alueella. Sen koordinoimien hankkeiden toiminta-alue voi kuitenkin olla laajempi. Itäsuomalaisten ja kansallisten hankkeiden lisäksi Miktech toimii eräillä painopistealoillaan myös kansainvälisesti.

Business Incubator Ingria on osa Pietarin innovaatiota tukevaa infrastruktuuria ja osa Pietarin OJSC-teknologiapuistoa. Yrityshautomossa on tällä hetkellä 80 toimijaa, painottuen ict-alalle. Hautomon yritykset ovat hankkineet neljän vuoden aikana yli miljardin ruplan verran sijoituksia kansainvälisiltä ict-alan yrityksiltä, yksityisiltä ja julkisilta rahastoilta sekä bisnesenkeleiltä.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-