Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vientipalvelut

Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Tallink-konsernilla tuntuva tulosparannus

(Compiler News - 1.3.2013) Itämeren johtava varustamoyhtiö Tallin-konserni kuljetti viime vuonna yhteensä 9,2 miljoonaa matkustajaa, mikä merkitsi niukkaa 1,3 prosentin kasvua vuoteen 2011 verrattuna. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä matkustajamäärä oli 2,1 miljoonaa nousten edellisvuodesta yhden prosentin verran.

Tallin-konsernin tilintarkastamaton liikevaihto kasvoi tilikaudella 2012 edellisvuodesta neljä prosenttia nousten 943,9 miljoonaan euroon. Vielä tarkastamaton nettotulos oli 56,3 miljoonaa euroa ja tulosparannus siten 49 prosenttia.

Liikevaihdon kasvu vuonna 2012 perustui suurelta osin myymälöiden ja ravintoloiden lähes 30 miljoonaa euroa kasvaneeseen myyntiin. Vuoden nettotulosta paransi myös Suomen ja Saksan välisen liikennöinnin varhainen lopettaminen ja reitillä liikennöivien alusten tuottoisa vuokraus.
Konsernin lipunmyyntiin kohdistui sen sijaan paineita koko vuoden ajan huonojen keliolosuhteiden ja tiukan kilpailutilanteen takia.

Tallink-konserni katsoo, että sillä on hyvät mahdollisuudet harjoittaa kestävää kehitystä tukevia liiketoimintoja myös vuonna 2013. Tilikaudella 2012 korolliset pankkivelat vähenivät 12,4 prosenttia ja nettovelka oli tarkastelujakson lopussa 774 miljoonaa euroa. Tilinpäätöshetkellä konsernin kokonaislikviditeetti oli 116 miljoonaa euroa.