Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut


Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Technopolis kasvatti liikevaihtoaan myös Pietarissa ja Tallinnassa

(Compiler News - 14.2.2013) Technopolis-konsernin liikevaihto oli viime vuonna 107,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 15,6 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna. Suhteellisesti nopeinta liikevaihdon kasvu oli Pietarin liiketoiminnassa.

Pietarissa Technopolis Pulkovan lentokenttäkampuksen liikevaihto oli tosin vasta 5,0 miljoonaa euroa, mutta kasvu vuoteen 2011 verrattuna oli 71,7 prosenttia. Samalla myös sen käyttökate nousi positiiviseksi. Vertailulukuihin tosin vaikuttaa se, että kampuksen ensimmäinen vaihe valmistui 2011 vasta vuoden puolivälissä kesäkuussa.

Pietarissa toimistotilojen ostokysyntä keskittyi viime vuonna keskusta-alueelle. Kuitenkin myös vuokrakysyntä säilyi vahvana etenkin B-kategorian kiinteistöissä, joihin Technopoliksen Pulkovan lentokenttäkampus sijaintinsa puolesta kuuluu. Kaupungin koko markkinoilla vuokrausaste oli 93,3 prosenttia eli hieman korkeampi kuin vuotta aiemmin. Technopoliksen taloudellinen vuokrausaste vaihteli vuoden sisällä sen järjestellessä uudelleen vuokralaiskantaansa, mutta vuokrausaste nousi 100 prosenttiin toisella vuosipuoliskolla.

Tallinnassa Technopolis Ülemisten lentokenttäkampuksen liikevaihto oli 4,8 miljoonaa euroa ja käyttökate samoin positiivinen. Liikevaihto kasvoi edellisvuotisesta 3,9 prosenttia. Vuoden 2012 aikana Ülemisten keskivuokrat nousivat ja asiakkaiden kanssa neuvoteltiin uudelleen vuokrasopimuksia noin 10 000 neliömetrin osalta.

Markkinoiden vuokrausasteet ja vuokrat ovat Tallinnassa nousseet vuodesta 2010 lähtien. Viime vuoden päättyessä laadukkaiden B1-kategorian toimistokiinteistöjen, kuten Technopolis Ülemisten, markkinoiden vuokrausasteet olivat 89,9 prosenttia. Technopoliksen lentokenttäkampuksen taloudellinen vuokrausaste nousi vuoden aikana ja oli katsauskauden lopussa 94,9 prosenttia.

Konsernin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot viime vuoden lopussa olivat yhteensä 1 014,1 miljoonaa euroa, josta valmiiden sijoituskiinteistöjen osuus oli 956,5 miljoonaa euroa ja rakenteilla olevien kohteiden 57,6 miljoonaa. Venäjällä sijoituskiinteistöjen arvo oli 53,5 miljoonaa euroa ja Virossa hieman enemmän eli 63,9 miljoonaa.

Technopoliksen valmiiden sijoituskiinteistöjen kokonaispinta-ala oli vuoden lopussa yhteensä 644 300 kerrosneliömetriä. Venäjällä ala oli 24 100 neliömetriä ja Virossa 79 200 neliötä.

Technopolis paransi vuokrasopimuskantaansa

Technopolis-konsernin käyttökate oli viime vuonna 55,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 17,3 prosenttia. Kasvu syntyi nousseesta vuokrattavasta pinta-alasta ja indeksikorotusten nostamista vuokrista.

Konsernin liikevoitto oli 48,8 miljoonaa euroa. Ilman käypien arvojen muutoksia liikevoitto oli 53,7 miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 34,5 miljoonaa euroa, kun tulos vuonna 2011 oli 60,0 miljoonaa. Ilman käypien arvojen muutoksia tulos ennen veroja oli 40,2 miljoonaa euroa eli edellisvuotista suurempi.

Technopolis on vuoden 2012 aikana parantanut vuokrasopimuskantaansa solmimalla pidempiä vuokrasopimuksia. Vuoden vaihteessa yhtiön keskimääräinen vuokrasopimusaika oli 39 kuukautta, kun se vuotta aiemmin oli 26 kuukautta.

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jonka tytäryhtiöillä on toimintaa Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Suomessa emoyhtiöllä on useita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. Venäjällä emoyhtiöllä on kaksi kokonaan omistamaansa yhtiötä, Technopolis Neudorf LLC ja Technopolis St. Petersburg. Virossa samoin kokonaan omistettu Technopolis Baltic Holding OÜ hallinnoi 51 prosentin osuutta Technopolis Ülemiste AS -yhtiössä.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-