Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut


Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Lemminkäiselle laiteasennusurakka Parocin Tverin tehtaalle

(Compiler News - 13.2.2013) Stockmann-konsernin tavaratalot Venäjällä paransivat viime vuonna kannattavuuttaan huomattavasti. Kaikki seitsemän tavarataloa kasvattivat liikevaihtoaan ja tulostaan. Myös Pietarissa sijaitseva Stockmannin Nevsky Centre -kauppakeskus saavutti tavoitteensa ja antoi osaltaan hyvän panoksen tulosparannukseen.

Stockmann-konsernin kansainvälistyminen saavutti tärkeän virstanpylvään vuonna 2012, jolloin liikevaihto ulkomailla oli ensimmäistä kertaa suurempi kuin liikevaihto kotimaassa.

Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna 5,5 prosenttia ja oli 2 116,4 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli kasvoi puolestaan 24,5 prosenttia nousten 87,3 miljoonaan euroon. Tilikauden tulos oli 53,6 miljoonaa euroa, joka ylitti edellisvuotisen peräti 74,0 prosenttia.

Siihen että tilikauden tulos kasvoi enemmän kuin liikevoitto, vaikuttivat laskeneet nettorahoituskulut. Laskennalliseen verovelkaan vaikutti myös Ruotsin alentunut yhteisöverokanta.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä on erityisen tyytyväinen, että monien vaikeiden vuosien jälkeen ja ensimmäistä kertaa vuonna 2008 alkaneen talouskriisin jälkeen konserni saavutti positiivisen liiketuloksen Venäjän toiminnoissa.

Penttilän mukaan hyvä kehitys jatkui myös kaikkien yksiköiden toiminnassa Baltian maissa, jotka ovat toipuneet talouskriisistä.

Stockmann pitää myös vuoden 2013 näkymiä myönteisinä, vaikka vähittäiskaupan hidas kasvu Suomen markkinoilla jatkuu pitkään. Venäjän markkinat sen sijaan jatkanevat Pohjoismaita parempaa kehitystä, jollei öljyn hinta merkittävästi laske nykyiseltä tasoltaan. Vähittäiskaupan kasvun arvioidaan jatkuvan myös Baltian maissa.

Stockmann arvioikin konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2013, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Myös liikevoiton odotetaan olevan suurempi kuin vuonna 2012.

Konserni on päättänyt lopettaa Bestseller-brändin franchising-toiminnan Venäjällä ja Suomessa taas lopetetaan Zara-ketjun lisenssitoiminta.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-