Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Papula-Nevinpat HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Amada V East -rahasto keräsi 50 miljoonan euron sijoitusvarat

(Compiler News - 4.1.2013) Amanda V East Ky -pääomarahasto on suljettu lopullisesti 50,0 miljoonan euron kokoisena. eQ Varainhoito Oy:n Private Equity -toiminnon perustama ja hallinnoima pääomarahasto sijoittaa kasvu- ja buyout -pääomarahastoihin, jotka puolestaan sijoittavat pienempiin ja keskikokoisiin listaamattomiin yrityksiin Venäjällä, muissa IVY-maissa, keskisessä Itä-Euroopassa sekä eteläisessä Itä-Euroopassa.

Rahasto on järjestyksessä toinen eQ:n pääomarahasto, joka sijoittaa itäiseen Eurooppaan. Kuten edeltäjänsäkin se sijoittaa sekä uusiin pääomarahastoihin että hankkii niiden osuuksia jälkimarkkinoilta. Rahasto on jo aloittanut sijoitustoimintansa ja tehnyt kolme ensimmäistä sijoitussitoumustaan.

Uusi rahasto vahvistaa eQ:n markkina-asemaa Venäjän ja itäisen Euroopan kasvavilla markkinoilla. Uuden rahaston myötä eQ;n hallinnoimat varat itäisessä Euroopassa ovat yhteensä lähes 200 miljoonaa euroa. Johtaja Staffan Jåfsin mukaan tämä panostus nostaa yhtiön alueen merkittävimpien instituutiosijoittajien joukkoon.

Varainhoitoon ja corporate finance -toimintaan keskittyvä eQ-konserni on suomalainen pörssiyhtiö, jonka hallinnoimat varat ovat noin 6,0 miljardia euroa.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-