Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Buslink-BAS Papula-Nevinpat

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Rubicon-foorumi houkutteli venäläissijoittajia Kymenlaaksoon

(Compiler News - 28.11.2012) Venäläissijoittajia kiinnostavat Suomessa erityisesti matkailuun, logistiikkaan ja innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvät sijoituskohteet. Tämä kävi selväksi suomalais-venäläisessä Rubicon-foorumissa Kotkassa marraskuun lopussa.

Seminaari kokosi Merikeskus Wellamoon lähes 200 yrittäjää, kaupan asiantuntijaa ja sijoittajaa. Kaksipäiväiseen investontiseminaariin osallistuvista yli puolet oli venäläisiä. Rubicon-projektia koordinoi Kotkan-Haminan seudun kehitysyhtiö Cursor.

Cursor määritteli viime vuonna Venäjä-liiketoimintakeskus Rubiconin konseptin ja toimintamallin. Sen painopisteenä ovat venäläisten yritysten sijoittuminen seudulle. Venäläisten tuotannollisten yritysten kiinostus Kotkan-Haminan alueelle onkin selvästi lisääntymässä. Etenkin logistiikka-alalla toimivilla venäläisyrityksillä on selvästi työllistävä vaikutus.

Kehitysyhtiö pohjusti Rubicon-foorumia jo viime vuoden puolella järjestämällä kaksi investointiseminaaria Pietarissa. Tapahtumien tuloksena käynnistettiin toimet yli kymmenen venäläisyrityksen sijoittumiseksi seudulle.

Rubicon-projektiin liittyen Cursor Oy on yhdessä Kouvola innovation Oy:n kanssa avannut Invest in Kymenlaakso -sivuston. Englanninkielinen ja venäjänkielinen sivusto esittelee seutukunnan investointimahdollisuuksia sekä länteen että itään.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-