Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Buslink-BAS ERMS Fimera Oy

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Venäjä on sekä kiinnostava että vaikea markkina suomalaisyrityksille

Venäjä on suomalaisyritysten kansainvälistymisen kannalta houkuttelevin markkina ja maan eri alueille suuntautuvat vienninedistämismatkat kiinnostavat yrityksiä. Samalla Venäjä on kaupan ja investointien esteiden kannalta ongelmalliseksi koettu maa. Kuitenkin myös EU-markkinat vaativat huomiota. Tämä tuli esiin Team Finlandin suomalaisyrityksille suunnatussa kansainvälistymistavoitteita ja kaupan esteitä kartoittaneessa selvityksessä.

Kysely tuotti 600 vastausta suomalaisyrityksiltä, jotka esittivät yhteensä 650 toivetta vienninedistämismatkojen kohteiksi ja noin 1 200 havaitsemaansa kaupan ja investointien estettä. Esteistä merkittävä osa eli noin kolmannes koski Venäjällä kohdattuja ongelmia. Kaupan rajoituksista huolimatta Venäjä koetaan kiinnostavaksi markkinaksi, sillä se nousi ensimmäiseksi myös vienninedistämismatkojen kohteena.

"On selvää, että juuri toteutunut Venäjän WTO-jäsenyys ja Venäjän markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet tekevät siitä houkuttelevan kohdealueen kasvavalle joukolle suomalaisyrityksiä", tuloksia kommentoinut Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb painottaa.

Venäjän lisäksi erityistä kiinnostusta on muun muassa Kiinan, Yhdysvaltojen ja Intian markkinoihin, joilla suomalaisyritykset törmäävät myös keskimääräistä useammin toimintaa hankaloittaviin kaupan esteisiin. Pienille ja keskisuurille yrityksille taas EU:n sisämarkkinat tarjoavat luontevan ensiaskeleen kansainvälistymiselle ja ne pitävät tärkeänä julkisten vienninedistämispalveluiden saantia myös EU-markkinoilla.

Kyselyn toteutti Team Finland -verkosto ja sen käytännön toteutuksesta vastasivat ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Finpro, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, Kansainvälinen kauppakamari ICC, Suomen yrittäjät ja Kaupan liitto.

(Compiler News - 6.11.2012)


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-