Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Buslink-BAS Sponsa - Portagate Helsinki ERMS Fimera Oy

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Kauppa korvaa nyt Venäjällä teollisuuden hidasta kehitystä

(Compiler News - 5.10.2012) Energian vientitulot ja vähittäiskaupan myynti ylläpitävät Venäjän talouskasvua, todetaan CEMAT:in Venäjän talousnäkymät 2/2012 -raportissa.

Venäjän bruttokansantuotteen kasvu hidastui 4,0 prosenttiin vuoden toisella neljänneksellä lähinnä energiatulojen ja vähittäiskaupan kannattelemana. Teollisuustuotanto sen sijaan hiipui noin 2,3 prosenttiin.

Vähittäiskauppa vetää edelleen hyvin, kun kansalaisten reaalinen ansiotaso on nousussa ja kuluttajat hankkivat etenkin kestokulutushyödykkeitä. Venäjällä on jo nyt Euroopan toiseksi suurimmat ja maailman viidenneksi suurimmat kulutustavaramarkkinat. Nyt myös suomalaisilla vähittäiskauppayrityksillä on lisääntyvää mielenkiintoa Venäjälle kotimaan kysyntänäkymien heikennettyä.

Kiinteiden investointien kasvu Venäjällä on hidastunut edelleen ja kohdistuu lähes yksinomaan energiavarojen hyödyntämiseen ja alan vientikapasiteetin kasvattamiseen. Rakennusalalla suomalaisyritykset ovat kuitenkin olleet aktiivisia etenkin Pietarissa, mutta hallinnon vaihduttua rakennuslupien saaminen on kaupungissa vaikeutunut. Rakentamisen painopiste onkin siirtymässä Moskovaan, missä asuntorakentaminen on lyhyessä ajassa kaksinkertaistunut.

Venäjän ulkomaankaupan kasvu on hidastunut ja kauppataseen ylijäämä supistunut. Ulkomaankaupasta lähes puolet suuntautuu EU-alueelle, mutta yksittäisistä kauppakumppaneista tärkein on Kiina. Suomen kauppa Venäjän kanssa on jopa hieman supistunut ja samalla kauppataseemme vaje on kaventunut etenkin polttoaineiden tuonnin vähennyttyä.

Ulkomaiset suorat investoinnit Venäjälle kasvoivat alkuvuonna edelleen, mutta samaan aikaan pääomapako maasta jatkui. Parhaiten ulkomaisia investointeja vetivät kauppa, rahoitusala ja kaivosteollisuus. Myös Suomesta tehtyjen suorien investointien kanta Venäjällä kohosi uuteen ennätykseen.

Venäjän vaikea toimintaympäristö rajoittaa sijoittajien innokkuutta, koska investointeja on usein vaikea saada kannattaviksi. Olosuhteiden odotetaan kuitenkin kehittyvän Venäjän WTO-jäsenyyden myötä ja suomalaisyritysten arvioidaan hyötyvän siirtymäaikojen jälkeen muun muassa metsäteollisuudessa, paperiteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja informaatioteknologiassa.

CEMAT on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus, joka seuraa Venäjän, Kiinan ja Baltian talouskehitystä.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-