Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Buslink-BAS Sponsa - Portagate Helsinki ERMS Fimera Oy

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Yrityskaupat kiinnostavat edelleen Baltiassa

(Compiler News - 10.10.2012) Yritysjärjestelyjä Baltiassa selvittäneen tutkimuksen mukaan paikallisten yritysten osakkeenomistajien ja myös erilaisten pääomasijoittajien yrityskauppoja koskevien intressien odotetaan vahvistuvan seuraavien 12 kuukauden aikana.

Tulosten mukaan balttialaiset yritykset suhtautuvat edelleen suhteellisen ennakkoluulottomasti yritysten tai niiden osuuksien myymiseen tai ostamiseen. Valmiudet tähän ovat korkeammat Virossa ja Liettuassa kuin Latviassa.

Tällä hetkellä ostajakandidaatteja kiinnostaa yleisimmin yli 50 prosentin omistusosuuden hankkiminen, mutta viimevuotiseen tutkimukseen verrattuna enemmistöosuutta vaativien osuus on supistunut. Kun vastaava muutos on tapahtunut myös yritysten myyntilaidalla, voidaan olettaa kaupankäynti-ilmaston muuttuneen suotuisammaksi.

Baltian maiden yrityssektorilla vallitsee kuitenkin odota-ja-katso-ilmapiiri, sillä tutkimukseen vastanneista yrityksistä 41 prosenttia ei osannut tarkemmin sanoa, miten suuren osuuden ne voisivat yrityskauppatilanteessa myydä.

Tutkimuksessa paljastui myös se mielenkiintoinen piirre, että balttialaiset yritykset ovat laajentamassa intressipiiriään ulkomaille saakka ja tässä on tarkoitus edetä paikallisin yritysostoin. Kokonaan uudet markkinat kiinnostavat nyt laajennushaluisia yrityksiä, kun kiinnostus on tähän asti kohdistunut paikallisiin markkinoihin tai markkinalohkoihin.

Baltic M&A market survey 2012 -tutkimuksen toteuttivat yhdessä pan-baltialainen lakitoimisto Sorainen sekä alueen talouslehdet Äripäev, Verslo Zinios ja Dienas bizness.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-