Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Buslink-BAS Sponsa - Portagate Helsinki ERMS Fimera Oy

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Kauppakamarit edistämään Suomen ja Karjalan kauppasuhteita

(Compiler News - 9.10.2012) Karjalan tasavalta ryhtyy aktiivisesti edistämään yhteistyötä suomalaisen elinkeinoelämän kanssa. Suomi on jo nyt Karjalan tasavallan tärkein yhteistyökumppani, mutta kanssakäymisen tarjoamia mahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty täysimääräisesti.

Yhteistyötä vahvistaakseen Karjalan tasavallan kauppa- ja teollisuuskamari, Suomen Keskuskauppakamari ja Itä-Suomen kauppakamarit ovat allekirjoittaneet sopimuksen, joka konkretisoi pitkään jatkuneen kaupallisen yhteistyön ja luo pohjan sen edelleen kehittämiselle.

"Karjalan tasavalta on yhteistyösopimuksen myötä ottanut uuden askeleen Suomen raja-alueella tapahtuvassa yhteistyössä", Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Markku Kakriainen sanoo.

Karjalan tasavallan uusi päämies Aleksandr Hudilainen on sitoutunut antamaan kaiken tukensa Karjalan tasavallan kauppa- ja teollisuuskamarin sekä suomalaisten kauppakamarien väliselle yhteistyölle. Sopimuksen merkitystä lisää se, että Karjalan tasavallan hallituksessa on osoitettu uutta kiinnostusta kaupallisen, taloudellisen ja investointeja koskevan yhteistyön laajentamiseen Suomen kanssa.

Venäjän liityttyä WTO:n jäseneksi tavara- ja henkilökuljetukset yli rajan tulevat lisääntymään. Kaupallisen yhteistyön kehittämiselle tärkein asia on raja- ja tulli-infrastruktuurin sekä liikenneyhteyksien kehittäminen. Jatkossa myös suomalaisten urakoitsijoiden on mahdollista osallistua Karjalan teiden kunnostukseen.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-