Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Buslink-BAS Sponsa - Portagate Helsinki ERMS Fimera Oy

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Uutuusteos arvioi Venäjää Putinin kaudella

(Compiler News - 9.10.2012) Washingtonissa toimiva amerikkalainen Kontinent USA -järjestö on julkaissut asiantuntijatiimin laatiman raporttikirjan "Putin´s New Russia". Julkaisu kertoo kehityksestä, joka on tapahtunut Vladimir Putinin johtaessa Venäjää pääministerinä ja presidenttinä.

Putinin kautta tarkastelevan kirjan tarkoituksena on antaa lukijoille tuoreita ja uusia näkökulmia kaikkiin niihin asioihin, joiden perusteella länsimaalaiset muodostavat Venäjän-kuvansa. Esillä ovat Venäjän poliittinen järjestelmä, maan ylin johto, talous, väestö, poliittinen oppositio, ulkopolitiikka ja useat muut seikat.

Kirjoittajajoukko koostuu pääosin länsimaisista tutkijoista, analyytikoista ja liike-elämän edustajista. Heitä useimmat ovat henkilökohtaisesti voineet seurata Venäjän nousua kaoottisesta valtiosta varsin normaaliksi maaksi Putinin kaudella.

Kirjoittajat pyrkivät omien kokemustensa pohjalta osoittamaan, ettei Venäjän kehitys ole perustunut pelkkiin sattumiin. Useimmille maan kehitysaskelille on olemassa omat selityksensä. Näistä lähtökohdista kirja tähtää uudenlaiseen ja tasapainoisempaan Venäjä-analyysiin. Tästä syystä monet kirjan päätelmistä poikkeavat länsimaisen valtamedian välittämästä kuvasta.

Putin-kirjan ovat toimittaneet Jon Hellevig ja Alexandre Latsa. Moskovassa pitkään toiminut Hellevig on johtava partneri Awara Groupissa, joka tarjoaa länsiyrityksille taloushallinnon ja liikejuridiikan palveluja Venäjällä ja Ukrainassa. Hellevig on itse julkaissut englannin kielellä Venäjän yritys- ja verolainsäädäntöä koskevia opaskirjoja, joista tunnetuin on vastapäivitetty Awara Russian Tax Guide.

Putin´s New Russia tulee jakeluun sekä painettuna että sähköisenä versiona. Julkaisusta ilmestyy myöhemmin tänä vuonna myös venäjänkielinen painos.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-