Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Konsu Accountor Group Markinvest HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies


Suomi-Ukraina sanakirja ilmestynyt

Suomessa on julkaistu ensimmäinen Suomi-Ukraina sanakirja. Sen on laatinut maassamme vuodesta 2007 asunut kielenkääntäjä Juri Zubin. Kirjan laajuus on 512 sivua ja se sisältää yli 23 000 hakusanaa.

Kirjan levityksestä huolehtii Kirjavälitys ja sen on saatavissa hyvin varustetuista kirjakaupoista.

Ukrainassa etnisten ukrainalaisten osuus 44,8 miljoonan asukkaan väestöstä on runsaat 73 prosenttia, mutta heistä eivät kaikki pidä ukrainan kieltä äidinkielenään. Etnisten venäläisten osuus on noin 22 prosenttia, mutta kuitenkin koko väestöstä noin 30 prosenttia pitää venäjää äidinkielenään. Selvä ero johtuu siitä, että myös muut etniset vähemmistöt pitävät venäjää ensimmäisenä kielenään.

Ukrainan kielen asema vaihtelee suuresti maan eri osissa. Pääkaupungissa Kiovassa ukrainaa äidinkielenään puhuvien osuus on 75 prosenttia, mutta osuus on vastaavasti varsin alhainen maan eräissä muissa osissa jääden paikoittain jopa yhteen prosenttiin.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-