Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Erms Fimera HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

BOFIT: Maailmantalouden tilanne tuntuu jo Venäjän talouskasvussa

(Compiler News - 18.9.2012) Saavutettuaan viime taantumaa edeltäneen vuoden 2008 huipputason Venäjän talous kasvoi edelleen nopeasti vuoden alkupuoliskolla. Nousua tuli 4,5 prosenttia.

Suomen Pankin Bofit-tutkimuslaitoksen tuoreen ennusteen mukaan Venäjän talous kasvaa tänä ja ensi vuonna yli 3,5 prosentin tahtiin. Kasvu hidastuu hieman vuonna 2014, sillä öljyn hintaan ei oleteta nousua.

Bofit arvioi edelleen, että tuonnin kasvu tasaantuu tänä vuonna noin 10 prosenttiin ja vuosina 2013-2014 suunnilleen viiteen prosenttiin vuodessa. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, mutta on silti ripeää. Venäjän viennin määrä lisääntyy hyvin hitaasti, sillä öljyn ja kaasun vientinäkymät ovat epävarmoja. Investointien kasvu notkahtaa tänä vuonna ulkomaisten ja kotimaisten epävarmuustekijöiden seurauksena, mutta elpyy ensi vuonna.

Venäjän talouden ennusteen riskit ovat enimmäkseen alasuuntaisia. Bofitin ekonomistien mukaan maailmantalouden ongelmien paheneminen voisi pudottaa öljyn hintaa. Toisaalta maailman öljyn tarjontaan liittyy epävarmuuksia, joihin sisältyy Venäjän kannalta myönteinen öljyn hinnan nousun mahdollisuus. Maailmantalouden arvioitua suurempi hiipuminen painaisi Venäjän vientivolyymin kehitystä, jota voivat rajoittaa ennakoitua enemmän myös Venäjän energiantuotannon epävarmuudet.

Muun maailman ongelmien lisääntyminen voisi kääntää venäläisten kuluttajien luottamusta tähän astista selvästi heikommaksi ja lykätä investointien kaivattua voimistumista. Jos nopeutunut elintarvikkeiden hintojen nousu pitkittyisi esimerkiksi satopulmien vuoksi, se söisi ennakoitua enemmän kuluttajien ostovoimaa.

Venäjän WTO-jäsenyyden odotetaan aluksi vahvistaman hieman tuontia ja pidemmällä aikavälillä kotimaista tuotantoa niin parantuneen luottamuksen kuin kilpailun lisääntymisen kautta.

Venäjän johdon sitoutuminen maan talouden elvytykseen mahdollisen laman koittaessa ei jätä sijaa epäilyille, sillä taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen vakauden tärkeyttä korostetaan edelleen.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-