Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Konsu Accountor Group Papula-Nevinpat

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Suomen Yrittäjät esittää Viron yritysveromallin soveltamista myös Suomessa

(Compiler News - 24.7.2012) Pienten ja keskisuurten yritysten investointeja ja pääomansaantia voisi tukea ottamalla Suomessa käyttöön Virossa sovellettava yritysveromalli. Siinä yritykset eivät maksa veroa tulosta, joka jätetään yritykseen. Tuloa verotetaan vasta, kun voittoa jaetaan omistajille. Ehdotuksen teki Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Simolinna.

"Kun yritykseen jäävästä tulosta ei makseta yritysveroa, tulos jää kokonaan käytettäväksi investointeihin ja tätä kauppa työllistämiseen. Viron veromallia tulisi meillä soveltaa kaikkiin yrityksiin, eikä vain erikseen määriteltäviin kasvuyrityksiin", puheenjohtaja Simolinna painottaa.

Konsernijohtaja Kari Stadighin työryhmä ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies ovat esittäneet, että Viron veromallia pitäisi selvittää myös Suomen oloja ajatellen. Uusi veromalli ei aiheuttaisi valtiolle varsinaisia veromenetyksiä, vaan kyse olisi tulon jaksottamisesta lykkäämällä veromaksua voitonjakohetkeen.

Simolinnan mukaan yhtenä vaihtoehtona on myös selvittää mahdollisuutta palata yhtiöveron hyvitysjärjestelmää vastaavaan yritysveromalliin. Siinä osakas voi aina lukea hyväkseen yrityksen jo maksaman veron omassa verotuksessaan ja osinkoverotus on yhdenkertaista ilman nykyisiä yhdenkertaisen osinkoverotuksen rajoituksia.

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö. Sen yli 115 000 jäsenyrityksen työllistävä vaikutus on yli puoli miljoonaa henkilöä. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työantajayrityksiä.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-