Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Suomen lehdistöllä virolaismyönteinen suhtautuminen

(Compiler News - 8.6.2012) Suomen painetuissa lehdissä kirjoitettiin viime vuonna Virosta paljon ja laajalla skaalalla. Aiheina olivat pääasiaa talous, investoinnit, vienti, politiikka, urheilu, kulttuuri, koulutus ja matkailu. Väitteet siitä, että Viroa ja virolaisia koskeva uutisointi olisi Suomessa värittynyttä tai keskittyi negatiivisiin asioihin eivät saa tästä sisältötutkimuksesta tukea

Tallinnan yliopiston viestinnän instituutin tutkijoiden mukaan lehdistö suhtautui kulttuuriaiheisten kirjoitusten tapauksessa erityisen myönteisesti Viron kulttuuritarjontaan ja virolaisten taiteilijoiden taitoihin. Talousaiheista esille nousivat investoinnit Viroon, talouskasvu, tieto- ja tietoliikenneteknologia sekä työllisyystilanne. Politiikassa uutisointi oli keskittynyt parlamenttivaalien ympärille sekä hallituksen päätöksiin. Euroalueeseen liittymistä käsittelevissä artikkeleissa kirjoitettiin sekä poliittisista että taloudellisista aspekteista.

Viron ja virolaisten rikollisuusteema oli lehtien neljänneksi eniten käsittelemä aihe. Tähänkin kategoriaan mahtui sekä positiivisia, neutraaleja että negatiivisia uutisia ja kirjoituksia. Positiivisia asioita olivat Viron ja Suomen poliisien yhteistyö ja kehittyneet rikostutkintamenetelmät. Negatiivista huomiota keräsivät taas ulkomailla saatujen sakkojen maksamatta jättäminen ja ihmiskauppaongelmat.

Suurin osa sisältöeritellyistä oli sävyltään neutraaleja ja myöskin ne kirjoitukset, jotka toivat esille jonkun ongelman Viroon tai virolaisiin liittyen. Raportin laatijoiden mukaan tämä kertoo siitä, että toimittajat käsittelevät vaikeitakin kysymyksiä objektiivisesti. Näin siitäkin huolimatta, että media tehtävänä on käsitellä yhteiskunnassa vallitsevia epäkohtia ja kirjoittaa niistä tarvittaessa kriittisesti.

Tutkimuksessa analysoiduista 717 uutisesta ja kirjoituksesta 212 julkaistiin Helsingin Sanomissa. Eniten lehti kirjoitti politiikasta, kulttuurista ja talousaiheista. Kirjoituksista 16 prosenttia oli tutkijoiden mukaan negatiivissävyisiä.

Kauppalehdessä julkaistuista kirjoituksista valtaosa oli luonnollisesti talousjuttuja. Lehti kirjoitti investoinneista Viroon ja paikallisista markkinoista. Talouselämän artikkelit taas käsittelivät esimerkiksi Estonia Business Schoolin tuloa Suomeen, suomalaisyritysten siirtymistä Viroon ja laivaliikennettä Helsingin ja Tallinnan välillä.

Painettujen lehtien ohella selvityksen kohteena oli myös verkkojulkaisu Taloussanomat. Se kirjoitti Viron talouskasvusta, maan euroalueeseen liittymisestä, suomalaisten urakoista Virossa ja virolaisen työvoiman muutosta Suomeen. Lähes kaikki Taloussanomien kirjoitukset olivat neutraaleja.

Selvitys Suomen lehdistön suhtautumisesta Viroon ja virolaisiin tehtiin Suomen Viron suurlähetystön aloitteesta. Lähetystö antoi tutkijoiden käyttöön koko vuoden 2011 mediaseurannan aineistonsa.

Tutkimuksesta vastasivat Tallinnan yliopiston lehtori Päivi Tirkkonen ja Valdar Liive, joka on vuodesta 2004 ollut Enterprise Estonian Suomen edustaja vastuualueinaan investoinnit, vienti ja matkailu. Hän on myös Suomalais-Eestiläisen kauppakamarin hallituksen jäsen.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-