Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Puolustusministeriön raportti:
Venäjän vakaus riippuu talouskasvusta

(Compiler News - 8.6.2012) Vaikka erilaiset jäykät elementit leimaavat edelleen vahvasti Venäjän kehitystä, on myös muutoksen tuulia havaittavissa, arvioivat eturivin suomalaiset asiantuntijat Venäjän nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä aina vuoteen 2020 saakka.

Puolustusministeriön "Muutosten Venäjä" -julkaisun kirjoittajat kiinnittävät huomiota siihen, että kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen näkyy aiempaa suorasukaisempana poliittisen johdon arvosteluna, mutta viranomaiset eivät ole pystyneet estämään tätä kehitystä. Valta maassa on silti yhä lujasti presidentti Vladimir Putinin käsissä. Pidemmällä aikavälillä kansalaisten poliittinen aktivoituminen kuitenkin muuttaa väistämättä Venäjän poliittista järjestelmää.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä puolustuspolitiikassa Venäjä pitää kiinni omasta valtapiiristään. Toisaalta sen tavoitteena on välttää sulkemista pois kansainvälisestä päätöksenteosta. Maa haluaa edelleen tulla tunnetuksi suurvaltana. Venäjä näkee parhaana maailmanjärjestelmän, jossa yhdelläkään toimijalla ei ole ylivertaista asemaa ja jossa se itse on keskeisesti mukana.

Sotataloudessa Venäjä on sitoutunut vuoteen 2020 ulottuvaan asevoimien varusteluohjelmaan. Sen onnistuminen edellyttää jatkuvasti korkeaa energian maailmanmarkkinahintaa. Silloinkin muiden menojen kasvu on pidettävä minimissä. Puolustusteollisuudessa onkin toteutettava erityisen suuria uudistuksia.

Suomalaisasiantuntijoiden mukaan Venäjän yhteiskunnallisen vakauden edellytyksenä on jatkuva talouskasvu. Se hyödyttää myös Suomea, koska maittemme välinen kauppa on perustunut jo pitkään Venäjän myönteiseen talouskehitykseen. Kansalaisten poliittinen aktivoituminen muuttaa pidemmällä aikavälillä väistämättä Venäjän poliittista järjestelmää.

Venäjän vakaus voi kärsiä myös Venäjän eteläisten lähialueiden pitkittyneistä kriiseistä, koska se voi joutua vedetyksi niihin mukaan. Myös niin sanotun arabikevään kaltaisella demokraattisella kehityksellä IVY-maissa voi olla haitallisia vaikutuksia Venäjän vakauteen. Muiden IVY-maiden hidas talouskehitys ja poliittiset konfliktit voivat puolestaan lisätä maastamuuttoa Venäjälle ja kärjistää näin etnisiä ristiriitoja Venäjän sisällä ja erityisesti sen suurimmissa kaupungeissa.

"Muutosten Venäjä" -julkaisu on laadittu puolustusministeriön tilauksesta. Raportti ei kuitenkaan edusta ministeriön tai valtioneuvoston virallista kantaa eikä ministeriö ole pyrkinyt ohjaamaan yksittäisten teemaryhmien työtä.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-