Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HRX Finland

vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

TeliaSonera kasvattaa omistustaan liettualaisessa TEO LT -operaattorissa

(Compiler News - 5.5.2012) TeliaSonera on tehnyt sopimuksen, jolla se ostaa 7,87 prosenttia liettualaisen teleoperaattorin TEO LT:n osakkeista East Capitalilta. TeliaSonera kasvattaa näin omistustaan yhtiössä nykyisestä 68,29 prosentista 76,16 prosenttiin. Osakkeet ostetaan East Capitalilta hintaan 2,20 litiä, mikä vastaa 0,637 euroa.

Kaikkiaan TeliaSonera maksaa East Capitalin osakkeista 38,9 miljoonaa euroa eli 347,5 miljoonaa Ruotsin kruunua. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen kuluvan toukokuun 10. päivä. Lisäksi East Capital saa osinkoina 0,20 litiä eli 0,058 euroa osakkeelta huhtikuussa pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

TeliaSonera tekee lisäksi vapaaehtoisen ostotarjouksen TEO LT:n muista ulkona olevista osakkeista, kunhan kaikkiaan asiaan kuuluvat hyväksynnät on saatu. TeliaSonera tarjoaa käteisenä 2,20 litiä (0,637 euroa) osakkeelta, mikä vastaa yhteensä 118,0 miljoonan euron kokonaissummaa. Tarjottu hinta on 5,3 prosenttia korkeampi kuin osakkeen viimeinen kaupantekokurssi toukokuun 7. päivä. TEO LT on silti tarkoitus pitää pörssissä niin kauan kuin vapaan vaihdannan kohteen olevia osakkeita on riittävästi.

Ostotarjous tehdään Liettuan tasavallan lakien mukaisesti, eikä sitä rekisteröidä tai hyväksytetä missään ulkomaisessa viranomaisessa.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-