Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HRX Finland

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Neuvosto edistämään suomalaisten ja venäläisten pk-yritysten yhteistyötä

(Compiler News - 31.5.2012) Venäjän yrittäjäjärjestö OPORA Rossiya ja Pietarin hallituksen suomalainen neuvonantajaryhmä ovat sopineet suomalais-venäläisen yrittäjäneuvoston perustamisesta. Sopimus tähtää suomalaisten ja venäläisten pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyön edistämiseen ja liiketoiminnan kokemusten jakamiseen.

Suomalais-venäläisen yrittäjäneuvoston toiminnan tarkoituksena on jakaa yritysten kesken parhaita liiketoiminnan käytäntöjä ja löytää kumppanuuksia sekä tukea suomalaisten pk-yritysten etabloitumista erityisesti Pietarin talousalueelle. Vastavuoroisesti edistetään venäläisten pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia Suomen markkinoilla.

Vuonna 2002 perustettu OPORA Rossiya on venäläisten pk-yritysten edunvalvontaorganisaatio, jonka jäseninä on noin 350 000 yritystä. Jäsenyritykset työllistävät yhdessä noin viisi miljoonaa työntekijää. Järjestö on entuudestaan Suomen Yrittäjien yhteistyökumppani.

Pietarin kaupungin suomalainen neuvonantajaryhmä GFS on yli 16 vuoden ajan toiminut investointihankkeiden eteenpäin viejänä, parhaiden liiketoiminnan käytäntöjen edistäjänä ja vuoropuhelun foorumina.

Suomalais-venäläisen yrittäjäneuvoston toimintaa koordinoi suomalaisten osalta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja viestintään erikoistunut Eurofacts Oy, joka on toiminut Venäjällä vuodesta 1993 lähtien.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-