Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Buslink-BAS ERMS Fimera Oy

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

EHP-Tekniikalta automaattisia ympäristömittausratkaisuja Venäjän kaivosteollisuudelle

(Compiler News - 2.5.2012) Oululaisen EHP-Teniikan ympäristömittaustekniikan toimitukset Murmanskin alueen kaivoteollisuuteen lisääntyivät viime vuonna niin paljon, että yritys avasi oman paikallisen toimipisteen.

EHP-Tekniikka näkee Venäjällä suuret markkinat ja jatkaa liiketoimintansa kehittämistä naapurimaassa tavoitteena laajentua myös muille alueille ja paikkakunnille. Yritys odottaa Venäjän liiketoimintansa kasvavan tänä vuonna vähintään kaksinkertaiseksi.

Ympäristö tilan seurantatarve kasvaa Venäjällä sekä viranomaisten tiukentuneen valvonnan että ympäristötietoisuuden vahvistuessa yritysten keskuudessa. Tällä hetkellä EHP-Tekniikka neuvottelee Venäjällä paitsi kaivosteollisuuden yritysten kanssa myös toimituksista paperi- ja selluteollisuuden yrityksille ja energiayhtiöille.

EHP-Tekniikka kuuluu Ecofoster Groupiin, jonka yritykset ovat Ecofoster Oy, Finnterrus Oy ja EHP-Tekniikka Oy. Ecofoster tuottaa teollisuus- ja infrahankkeiden asiantuntijapaleveluita toimien myös Venäjällä. Finnterrus tuottaa infrarakentamisessa käytettäviä muovituotteita ja valmistaa niitä myös paikallisesti Venäjällä


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-