Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Erms Fimera Hellevig Klein Usov

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

TeliaSonera realisoi osakkaana venäläisen MegaFon-operaattorin arvoa

Venäjän toiseksi suurimman matkaviestinoperaattorin MegaFonin omistuksesta ja hallinnasta käydyt spekulaatiot ovat saaneet selvyyttä omistajiin kuuluvan TeliaSoneran antaman tiedotteen perusteella.

Tiedotteen mukaan MegaFonin osakkeenomistajat, Telia Sonera, AF Telecom ja Altimo ovat ratkaisseet yhtiön hallintaa koskevat riita-asiat ja sopineet, että yhtiö maksaa 5,15 miljardin US dollarin suuruiset osingot ja pyrkii toteuttamaan myöhemmin seuraavan listautumisannin.

Järjestelyn osapuolet ovat myös sopineet, että AF Telecom saa enemmistöomistuksen MegaFonista, Altimo luopuu yhtiöstä ja TeliaSonera pienentää omistusosuuttaan, mutta säilyttää pitkän tähtäimen strategisen omistuksen, joka on 25 prosenttia ynnä yksi osake MegaFonin listautumisannin jälkeen.

MagaFonista luopuva Altimo ja myy 25,1 prosentin omistusosuutensa kahdessa osassa. Osakkeista 14,4 prosenttia siirtyy MegaFonin tytäryhtiölle ja loput 10,7 prosenttia AF Telecomille. Yhteensä Altimo saa 5,2 miljardia dollaria MegaFonin maksamat osingot mukaan lukien. Tähän sisältyy TeliaSoneran liiketoimen loppuunsaattamiseksi maksama 200 miljoonaa dollaria.

TeliaSonera odottaa saavansa järjestelyn seurauksena noin 22 miljardia Ruotsin kruunua, josta noin 14 miljardia vuoden 2012 toisella neljänneksellä. kertyen osinkotuloista sekä myydessään 8,2 prosentin välillisen omistusosuutensa MegaFonista.

Pienentämällä omistusosuuttaan MegaFonista TeliaSonera odottaa realisoivansa merkittävän määrän MegaFonille sen perustamisen jälkeen kertyneestä arvosta. Nyt konserni odottaa MegaFonin pitkän aikavälin potentiaalin kehittämistä yhdessä AF Telecomin ja muiden osakkeenomistajien kanssa.

Altimon luopuessa MegaFonista TeliaSonera jatkaa aiempaa kumppanuutta sen kanssa ja aikoo entistä enemmän panostaa yhdessä omistetun turkkilaisen Turkcellin omistusta koskevien riita-asioiden ratkaisemiseen ja hyvän hallintotavan tuomiseen yhtiössä.

TeliaSonera omistaa tällä hetkellä MegaFonista 43,8 prosenttia, josta 35,6 prosenttia suoraan ja 8,2 prosenttia välillisesti Telecominvestistä omistamansa 26,1 prosentin osuuden kautta. Nyt ilmoitettujen liiketoimien jälkeen TeliaSonera omistaa yhtiöstä 35,6 prosenttia, AF Telecom 50,0 prosenttia ja yhden osakkeen sekä MegaFon tytäryhtiönsä kautta loput 14,4 prosenttia.

Osakkeenomistajat ovat myös sopineet ryhtyvänsä valmistelemaan MegaFonin listautumisantia, johon kuuluu listautuminen Lontoon pörssiin niin pian kuin se käytännössä mahdollista. Listautuminen hoidetaan siten, että korkeintaan 20 prosenttia MegaFonin osakkeista tulee julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Myyntiin tulevista osakkeista enintään 10,6 tulee TeliaSoneralta ja enintään 9,4 prosenttia MegaFonilta.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-