Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

ERMS Fimera Oy

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Suomalaisyritysten Liettuan-vienti elpymässä

(Compiler News - 19.4.2012) Suomalaisyritysten luottamus Liettuan talouden tulevaisuuteen näyttää odottavan positiiviselta eurokriisin ja maailmantalouden taantuman uhasta huolimatta, todetaan Cemat-tutkimuslaitoksen vastailmestyneessä Liettuan talousraportissa.

Viime vuonna Suomen vienti Liettuaan oli paikallisen tilastoviraston mukaan 1,6 miljardia litiä vastaten noin 460 miljoonaa euroa, joten tulos ylsi lähelle vuoden 2007 ennätyslukemaa. Arvoltaan suurimmat tavararyhmät olivat höyrykattilat, koneet ja laitteet sekä sähkökoneet- ja laitteet, jotka yhdessä edustivat yli kahta kolmasosaa koko viennin arvosta.

Myös suomalaisten Liettuaan tekemät suorat investoinnit kasvoivat viime vuonna ainakin tammi-syyskuulta olevien tietojen perusteella. Suomalaisten investointivarannon arvo kasvoi tänä aikana 304 miljoonaa litiä eli noin 88 miljoonaa euroa ja syyskuun lopussa se oli noin 1,93 miljardia litiä vastaten suunnilleen 560 miljoonaa euroa.

Liettuan viime vuoden hyvä 5,9 prosentin talouskasvu oli samoin kuin naapurimaan Latviankin kohdalla pitkälti viennin varassa, koska kotimainen kulutuskysyntä pysyi edelleen vaatimattomalla tasolla. Talouskasvun tehokkaimpana moottorina olikin vientiorientoitunut teollisuustuotanto, joka kasvoi yli seitsemän prosenttia ja on edelleen hyvässä vauhdissa. Liettuassa teollisuuden kilpailukyky on parantunut selvästi taloustaantuman jälkeen toteutettujen parannustoimien jälkeen.

Liettualaisten suurimpia huolenaiheita tällä hetkellä on inflaatio, koska etenkin elintarvikkeiden hinnat ja asumisen kustannukset ovat nousseet selvästi. Inflaatio söi viime vuonna palkansaajien käytettävissä olevia reaalituloja.

Liettuan työttömyysaste kävi kävi pahimmillaan 18 prosentissa keväällä 2010, mutta laski tästä 14 prosenttiin viime vuoden lopussa. Maan pahimpia ongelmia ovat laajamittainen nuorisotyöttömyys sekä nousussa oleva pitkäaikaistyöttömyys. Samaan aikaan edelleen voimakkaana jatkuva maastamuutto on johtanut pätevän ammattityövoiman saatavuusongelmiin.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-