Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Buslink-BAS ERMS Fimera Oy

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Gasum suunnittelee nesteytetyn maakaasun tuontiterminaalia Suomeen

(Compiler News - 2.4.2012) Gasum Oy suunnittelee nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia ja selvittää mahdollisuutta rakentaa 200-400 miljoonaa euroa maksava suuri tuontiterminaali Etelä-Suomeen.

Terminaalin kautta voidaan tuoda nesteytettyä kaasua vuodessa 10-20 TWh eli määrä, joka vastaa 25-50 prosenttia Suomen nykyisestä kaasun vuosikulutuksesta. Yhtiön tavoiteena on LNG-terminaalin valmistuminen täydellä tuonti-, varastointi- ja verkkoonsyöttökapasiteetilla vuoden 2018 loppuun mennessä. Terminaali voidaan myös rakentaa ja ottaa käyttöön vaiheittain, jolloin kaasun tuonti muun muassa meriliikenteen tarpeisiin voidaan aloittaa jo vuoden 2015 lopussa.

Kaasuverkkoon liitettävä terminaali sijoittuu joko Inkoon Joddböleen tai Porvoon Tolkkiseen. Huhtikuussa käynnistyvässä YVA-menettelyssä selvitetään hankkeen ympäristövaikutukset ennen jatkopäätösten tekoa.

Gasumin toimitusjohtaja Antero Jännes perustelee LNG-hanketta nesteytetyn maakaasun myönteisellä hintakehityksellä viime vuosikymmenen aikana. Tämän taustalla on nesteytetyn kaasun kapasiteetin kasvu ja uusien kaasuvarojen hyödyntäminen, mikä on tehnyt siitä kilpailukykyisen vaihtoehdon putkiverkostoa pitkin tuotavalle kaasulle.

LNG-tuontiterminaali kytkisi Suomen kansainvälisiin kaasumarkkinoihin. EU-maiden käyttämästä kaasusta jo 15 prosenttia tuodaan nesteytettynä. LNG:n tuonti monipuolistaa kaasun hankintamahdollisuuksia ja antaa joustavuutta hankittaviin eriin. Suomalaiset kaasunkäyttäjät saisivat näin jatkossakin kaasua kilpailukykyiseen hintaan, joka on vertailukelpoinen kilpailijamaiden kanssa.

Nesteytetyllä kaasulla ei Gasumin mukaan pyritä korvaamaan Venäjältä tuotavaa putkikaasua, josta yhtiöllä on Gazpromin kanssa pitkäaikainen toimitussopimus. Nestekaasu on kuitenkin tarpeellinen lisä, joka joustavasti varmistaa energian saatavuuden talven huippukulutuksen aikoina. Nestekaasun myötä Gasumilla olisi varastossa riittävästi kaasua myös korvaamaan kaasuverkoston öljyn käyttöön perustuvia varapolttoaineratkaisuja.

Nesteytetty maakaasu hankitaan maailmanmarkkinoilta pysyvillä sopimuksilla tai spottierinä. Kaasu tuodaan Suomen terminaaliin erikoisvalmisteisilla aluksilla. Kuljetusetäisyyden perusteella Suomella luontevimpia kaasunhankintamaita olisivat Norja, Algeria ja Qatar. Suuria yksittäisiä eriä kannattaa hinnasta riippuen hankkia myös kauempaa.

Terminaalissa nesteytetty kaasu höyrystetään normaaliin kaasun olotilaan ja syötetään maakaasuverkostoon. Lisäksi-LNG-kaasua voidaan toimittaa terminaalista nestemäisessä muodossa proomuilla ja säiliöautoilla uusiin käyttökohteisiin, kuten laivojen polttoaineeksi tai teollisuuden käyttöön.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-