Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Buslink-BAS ERMS Fimera Oy

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Pöyry sai uuden suunnittelutehtävän Pietarin jätevedenpuhdistamoa varten

(Compiler News - 15.3.2012) Pöyry on saanut ZAO Vodokanalstroylta toimeksiannon, joka kattaa Pietarin pohjoisen jätevedenpuhdistamon biologisen osan saneeraussuunnittelun sekä käyttökoulutuksen ja käyttöönoton.

Pöyryn paikallistoimisto vastaa pääosin Pietarin pohjoiseen jätevedenpuhdistamoon liittyvistä suunnittelutehtävistä osana kansainvälistä projektiryhmää. Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkisteta.

Vodokanalstroy toteuttaa kokonaisvastuullisesti hankkeen vuosina 2012-2015. Hanke on osa Nevan suorien purkuviemäreiden sulkemisen investointiohjelmaa. Tämän suurisuuntaisen vesiensuojeluhankkeen toteutuksen jälkeen noin 98 prosenttia Pietarin jätevesistä saadaan koottua jätevedenpuhdistamoille ja puhdistettua kansainvälisen, Itämeren suojelua ohjaavan Helsinki Komission suositusten mukaisesti.

Pöyry on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä investointiohjelmaa alusta alkaen. Pöyryn johdolla laadittiin vuosina 2005-2006 kannattavuusselvitys, jonka pohjalta investointiohjelma laadittiin. Investointiohjelmaa rahoittavat muun muassa Pohjoismaiden Investointipankki, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki sekä Pohjoisen ulottuvuuden ympäristörahasto, Suomen ympäristöministeriö sekä Ruotsin kansainvälisen avun rahasto SIDA.

Investointiohjelman laatimisen jälkeen Pöyryn asiantuntijat ovat tehneet pohjoisen viemäritunnelikollektorin käyttösuunnitelman sekä viemäritunnelipumppaamon automaatiosuunnitelman. Lisäksi Pöyry avustaa ympäristöministeriötä tunnelipumppaamon laitehankinnoissa ja on myös valmistanut suunnitelman Pietarin keskuspuhdistamon saneeraamiseksi.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-