Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HKKK/Pienyrityskeskus Sponsa - Portagate Helsinki HRX Finland

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Ulkomaantoiminnot siivittivät Stockmannin liikevaihtoa

(Compiler News - 9.2.2012) Stockmann-konserni on sopivasti juhlavuotensa kunniaksi julkistanut kaikkien aikojen parhaan tilinpäätöksensä. Ulkomailla liikevaihdon kasvu oli viime vuonna vahvinta Venäjällä, erityisesti marraskuussa 2010 Pietarin Nevsky Centre -kauppakeskukseen avatun tavaratalon hyvä liikkeelle lähdön ansiosta.

Konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna 10,1 prosenttia nousten 2,005 miljardiin euroon. Liikevoitto oli 70,1 miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos 30,8 miljoonaa. Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa ja hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 0,50 euron osakekohtaista osinkoa.

Suomessa Stockmannin liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia ja oli 1,026 miljardia euroa. Ulkomailla liikevaihdon kasvu nousi 17,4 prosenttia ja nosti liikevaihdon 979,1 miljoonaan euroon. Ulkomaisen liikevaihdon osuus konsernin koko liikevaihdosta oli 48,8 prosenttia, kun se vuonna 2010 oli 45,8 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto ulkomailla olisi kasvanut 15,1 prosenttia.

Stockmannin tavarataloryhmän liikevaihto kasvoi 12,6 prosenttia ja oli 1,236 miljardia euroa. Liikevaihto Suomessa oli 861,4 miljoonaa euroa eli 4,2 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tavarataloryhmän ulkomaantoimintojen liikevaihto taas kasvoi 37,3 prosenttia, mikä merkitsi 30,4 prosentin osuutta ryhmän koko liikevaihdosta.

Tavarataloryhmän liikevaihto kasvoi Baltiassa 11,5 prosenttia ja oli suuruudeltaan 91,3 miljoonaa euroa. Venäjällä liikevaihdon vuosikasvu oli 48,3 prosenttia ja se nousi 284,3 miljoonaan euroon. Bestseller franchising-toiminta ei sen sijaan menestynyt Venäjällä. Sen liikevaihto jäi 22,5 miljoonaan euroon ja toiminta oli tappiollista, kuten aiempinakin vuosina. Stockmann ja Bestseller A/S ovat jo ilmoittaneet franchising-yhteistyön lopettamisesta Venäjällä tämän vuoden loppuun mennessä.

Vuoden 2011 lopussa tavarataloryhmään kuului neljässä maassa 16 tavarataloa ja 40 myymälää, joista Stockmann Beauty -myymälöitä oli 13, Zara-myymälöitä neljä, Bestseller-myymälöitä 18, outlet-myymälöitä kolme ja muita myymälöitä kaksi.

Lindexin tilikauden liikevaihto oli 624,1 miljoonaa euroa, mikä oli 7,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Suomessa liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia ja muissa maissa 8,1 prosenttia. Paikallisvaluutoissa liikevaihdon lisäys oli 3,4 prosenttia. Ryhmän liikevaihtoa kasvatti erityisesti hyvä kehitys uusilla markkinoilla itäisessä Keski-Euroopassa ja Venäjällä.

Seppälän liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja oli 143,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Suomessa 0,8 prosenttia, mutta kasvoi ulkomailla 2,9 prosenttia. Ulkomaisen liikevaihdon osuus Seppälän liikevaihdosta oli 34,9 prosenttia. Liikevaihto kasvoi parhaiten Baltian maissa.

Venäjälle 20 miljoonan investoinnit

Stockmannin tavarataloryhmän investoinnit olivat tilikaudella yhteensä 35,4 miljoonaa euroa. Tähän sisältyi merkittäviä investointeja Venäjällä. Viime vuoden maaliskuussa avattiin uusi tavaratalo Jekaterinburgissa. Stockmannin investointi hankkeeseen oli 14,7 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2011 kohdistui 8,4 miljoonaa euroa. Viime vuonna avattiin Venäjällä myös tavarataloryhmän logistiikkakeskus, jonka investointikustannus oli 4,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2012 näkymiä tilipäätöstiedotteessa arvioidaan varovaisesti. Venäjän markkinat jatkanevat kuitenkin Pohjoismaita parempaa kehitystä, jollei raakaöljyn hinta laske tuntuvasti nykyiseltä tasoltaan. Baltian maiden kuluttajamarkkinoiden positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Toisaalta korkea epävarmuus ja kuluttajien alhainen luottamus voivat edelleen heikentää kulutuskysyntää kaikilla markkinoilla.

Stockmann arvio konsernin liikevaihdon ja liikevoiton olevan tänä vuonna suurempi kuin vuonna 2011, mikäli markkinatilanne säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Tiedotteessa muistutetaan, että ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto on normaalista kausivaihtelusta johtuen tappiollinen.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-