Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HKKK/Pienyrityskeskus Sponsa - Portagate Helsinki HRX Finland

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Nokian Renkailla oli vahva vuosi myös Venäjällä

(Compiler News - 8.2-2012) Nokian Renkaiden myynti Venäjällä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 81 prosenttia ja oli 375,8 miljoonaa euroa. Myynti Venäjällä ja muissa IVY-maissa yhteensä oli 415,1 miljoonaa euroa eli 79,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010.

Viime vuosi oli Nokian Renkaille kaiken kaikkiaan menestyksekäs, kun sekä myynti, kate että tuotantomäärä paranivat. Onnistuneen lopputuloksen takana olivat markkinoiden vahva kysyntä ja yhtiön oma kasvustrategia.

Konsernin liikevaihto kasvoi 37,7 prosenttia nousten 1,456 miljardiin euroon. Liikevoitto parani ja oli 380,1 miljoonaa euroa. Tilikauden voitoksi tuli 308,9 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2010 oli 169,7 miljoonaa. Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 2,39 euroa. Hallitus ehdottaa osingoksi 1,20 euroa osakkeelta, mikä on lähes kaksinkertainen vuoden 2010 osinkoon verrattuna.

Renkaiden myynti Venäjällä kasvoi elpyneen kuluttajakysynnän, jakelijoiden vähäisten varastojen ja luotonsaannin helpottumisen ansiosta. Kesä- ja talvirenkaiden myynti lisääntyi huomattavasti sekä premium- että standardirenkaissa. Yhtiö kasvatti edelleen markkinaosuuksiaan ja kohensi markkinajohtajan asemaansa paikallisilla premium-renkaiden markkinoilla.

Nokian Renkaiden jakeluverkostoa laajennettiin sekä jakelusopimuksin että Vianorin verkostoa kasvattamalla. Venäjällä ja muissa IVY-maissa toimi vuoden 2011 lopussa yhteensä 491 Vianor-myyntipistettä 287 eri kaupungissa.

Venäjällä uusien autojen myynti kasvoi vuositasolla 39 prosenttia lisäten premium-renkaiden kysyntää. Uusien autojen myyntiä tuki pankkien tarjoamien rahoituskorkojen paluu kriisiä edeltäneelle tasolle. Valtion romutusrahaohjelman sertifikaattien myöntäminen loppui ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen, mutta ohjelman positiivinen vaikutus automyyntiin jatkui koko vuoden.

Yhtiön Venäjän-tehtaalla kaksi uutta tuotantolinjaa nostivat valmistuskapasiteetin noin 11 miljoonaan renkaaseen vuodessa. Seuraavaksi nykyisen tehtaan yhteyteen rakennetaan uusi tehdas, joka tulee nostamaan vuosikapasiteettia 5-6 miljoonalla henkilöautorenkaalla. Suunnitelmien mukaan tuotanto uudessa tehtaassa alkaa vuoden 2012 aikana ja uusi tuotantokapasiteetti saadaan kokonaisuudessaan käyttöön vuosien 2012-2014 aikana.

Venäjän markkinapotentiaali ja vahva piilevä kulutuskysyntä näkyvät myös uusien autojen ja renkaiden myynnissä. Rengasteollisuuden toimitukset jakelijoille kasvoivat viime vuonna yli 30 prosenttia ja markkinaan odotetaan tervettä kasvua myös vuonna 2012. Nokian Renkaat uskoo saavansa merkittävän kilpailuedun siitä, että paikallinen valmistus tarjoaa tulliedun tuontirenkaisiin nähden ja että sillä maan laajuinen jakeluverkosto.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-