Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Sponsa - Portagate Helsinki HRX Finland

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Suomen ulkomaankaupassa tuntuva alijäämä

(Compiler News - 7.2.2012) Suomen ulkomaankauppa jäi viime vuonna poikkeuksellisen alijäämäiseksi, sillä vajetta kertyi lähes 3,6 miljardia euroa. Reaalisesti suunnilleen samantasoisia alijäämiä syntyi viimeksi öljykriisin aikoihin vuosina 1974-75. Vielä vuonna 2010 tase oli 539 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Tullihallituksen mukaan viennin arvo oli viime vuonna 56,6 miljardia euroa eli kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Tuonti puolestaan kasvoi 16 prosenttia kohoten miltei 60,2 miljardiin euroon. Tuonti nousi jo lähelle taantumaa edeltänyttä tasoa, kun taas vienti oli edelleen selvästi pienempi kuin vuosina 2006-2008.

Kemian teollisuus ja metallien perusteellisuus olivat edellisen vuoden tavoin viennin kulmakiviä. Kemian vienti kasvoi ennakkotietojen mukaan yli viidenneksen ja metallien vientikin yli kymmeneksen, vaikka tavararyhmän vienti kääntyikin syksyllä laskuun kaasuputkien viennin loputtua.

Myös koneiden, laitteiden ja metsäteollisuustuotteiden vienti lisääntyi. Sähkötekniikan vienti jäin sen sijaan edellisvuotista vähäisemmäksi, kun viestintälaitteiden vienti supistui yli viidenneksen lähinnä matkapuhelinten takia.

Tuonnin arvo kasvoi viime vuonna suureksi osaksi energiatuotteiden, metallien ja malmirikasteiden hintojen nousun vuoksi. Myös koneiden ja laitteiden tuonti lisääntyi selvästi.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-