Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Sponsa - Portagate Helsinki HRX Finland

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Itätransiton arvo kasvoi määrää enemmän

(Compiler News - 7.2.2012) Suomen kautta Venäjälle kuljetetun transitotavaran määrä kasvoi viime vuonna viisi prosenttia, mutta kuljetusten arvo nousi sen sijaan 22 prosenttia. Tullihallituksen mukaan transitoliikenteessä kuljetetun tavan kokonaisarvo oli 20,7 miljardia euroa.

Suomen kautta kuljetetun tavaran arvosta suurimman erän muodostivat koneet ja laitteet, joiden osuus kuljetuksista oli 30 prosenttia sekä radio- , televisio- ja tietokonelaitteet 18 prosentin osuudella. Vuoden viimeisellä neljänneksellä transitokuljetusten arvo nousi enää 10 prosenttia verrattuna vuoden 2010 viimeiseen neljännekseen.

Kuljetusten painomäärästä henkilö- ja pakettiautojen osuus oli 15 prosenttia. Autoja vietiin 223 000 kappaletta, mikä ylitti edellisvuotisen kuusi prosenttia.

Muualla kuin Suomessa valmistettujen, mutta Suomesta Venäjälle vietyjen tavaroiden osuus Suomen Venäjän-viennistä oli ennen taantumaa suunnilleen kolmannes. Taantuman aikana osuus supistui alle viidennekseen ja on sen jälkeen yhä laskenut. Jälleenviennin osuudeksi vuonna 2010 on arvioitu 14-15 prosenttia ja ennakkotietojen perusteella jälleenvienti jäi viime vuonna tätäkin pienemmäksi eli noin 13-14 prosenttiin.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-