Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HKKK/Pienyrityskeskus Sponsa - Portagate Helsinki HRX Finland

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Onninen kasvatti liikevaihtoaan ja paransi liiketulostaan

(Compiler News - 14.2.2012) Euroopan talousalueen epävarmasta tilanteesta huolimatta Onnisen omat markkinat kehittyivät viime vuonna suotuisasti kaikissa kohdemaissa. Markkina-alueisiin kuuluvat Pohjoismaiden ohella myös Baltian maat, Puola, Venäjä ja Kiina. Konsernin palveluksessa toimii yhteensä noin 2 800 henkilöä.

Onninen tarjoaa kattavaa materiaalipalvelua urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille.

Onnisen liiketuloksen parantuminen johtui lähinnä Suomen, Norjan ja Baltian toimintojen tulosparannuksista edellisvuoteen verrattuna. Toisaalta positiivista liiketuloksen kehitystä rasittivat Onninen Kazakstanin toiminnan lopettamiseen liittyvät kustannukset.

Konsernin liikevaihto oli 1,515 miljardia euroa ja se kasvoi yhdeksän prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi kahdeksan prosenttia.

Konsernin liiketulos parani tilikaudella merkittävästi ja oli enää 5,3 miljoonaa euroa tappiollinen, kun tappio vuonna 2010 oli 32.4 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 0,4 miljoonaa euroa voitollinen.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-