Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HRX Finland

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Saimaan kanavaa koskevan sopimuksen soveltamisala laajenee

(Compiler News - 31.1.2012) Saimaan kanavan uusi vuokrasopimus tulee voimaan helmikuun puolivälissä. Sopimuksen soveltamisala laajenee kattamaan tavaraliikenteen lisäksi matkustajaliikenteen, jäänmurron, luotsauksen ja huviveneiden yöpymisen. Liikennöintioikeus laajenee ja myös kolmansien maiden matkustaja-alukset voivat käyttää kanavaa.

Kanavan käyttäjiltä perittäviä lupamaksuja tullaan esittämään korotettavaksi, koska Suomen ja Venäjälle maksama vuokra Saimaan kanavan vuokraamisesta nelinkertaistuu nykyisestä. Maksujen korotustarve on noin 30 prosenttia, jolloin kanavan lupamaksut palaavat ennen vuotta 2002 olleelle tasolle.

Maksut määräytyvät aluksen, lautan tai laitteen koon ja lajin perusteella. Aiemmasta poiketen esitetään, että halvimpaan maksuluokkaan sisällytettäisiin 1A jäävahvisteisten alusten lisäksi 1B jäävahvisteiset alukset.

Suomen kanavasta maksama kiinteä perusvuokra on 1,11 miljoonaa euroa vuodessa ja sen lisäksi maksetaan muuttuvaa vuokraa liikennemäärän perusteella.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-