Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HKKK/Pienyrityskeskus Konsu Accountor Group HRX Finland

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Arktisen erikoisaluksen rungonkoonti alkoi Helsingin telakalla

(Compiler News - 20.1.2012) Archtech Helsinki Shipyard aloitti Venäjälle tilatun jäätämurtavan huoltoaluksen rungonkoonnin kölinlaskulla Helsingissä. Varustamoyhtiö Sovcomflot tilasi vuosi sitten Archtechilta kaksi jäätämurtavaa huoltoalusta, jotka toimitetaan tilaajalle huhtikuussa 2013. Alukset palvelevat Arkutun-Dagin öljy- ja kaasukenttää Venäjän Kaukoidässä Sahalinin alueella.

Huoltoalusten rakentaminen takaa Helsingin telakan työllisyyden. Näillä näkymin koko noin 400 työntekijän henkilöstö on työllistetty maaliskuun loppuun mennessä. Myös työvoiman lisärekrytointeja tullaan tarvitsemaan.

Huoltoalusten runkolohkot rakennetaan yhteistyössä Viipurin telakan kanssa. Lohkoista 37 valmistetaan Viipurissa ja viisi kootaan Helsingissä. Rakennusaltaaseen ensimmäisenä laskettu 353 tonnia painava lohko on tehty Helsingissä.

Arctech on vastannut alusten suunnittelusta ja hankinnoista sekä vie läpi rakennushankkeen viimeiset työvaiheet, eli lohkovarustelun, maalaukset, rungonkoonnin, varustelun sekä käyttöönoton. Arctech Helsinki Shipyardin toimitusjohtaja Esko Mustamäki uskoo, että vastaavantyyppisiä aluksia tullaan rakentamaan lisää tulevaisuudessa.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-