Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HRX Finland

Compiler eNews
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Fortum myy Virossa toimivan Fortum Termestin sijoitusyhtiölle

(Compiler News - 19.12.2011) Fortum on sopinut myyvänsä tytäryhtiönsä Fortum Energiaratkaisut Oy:n ja Virossa toimivan Fortum Termest -kattilalaitoksen EQT Infrastructure Fundille. Kokonaiskauppahinta velat mukaan lukien on noin 200 miljoonaa euroa ja myyntivoitto runsaat 50 miljoonaa euroa.

Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä ja se edellyttää asianomaisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Fortum Energiaratkaisut ja Fortum Termest AS ovat vastanneet pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle ja palvelusektorille suunnatusta Fortumin lämpö-, höyry- ja kylmäliiketoiminnasta Suomessa ja Virossa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2010 oli noin 150 miljoonaa euroa ja energian kokonaismyynti noin 3,4 TWh. Fortum Energiaratkaisujen palveluksessa on 72 henkilöä Suomessa ja Fortum Termestin palveluksessa 77 henkilöä Virossa.

EQT on Pohjois-Euroopassa toimiva johtava yksityinen sijoitusyhtiö, jonka sijoitettava pääoma, lähes 18 miljardia euroa, jakaantuu useiden sijoitusstrategioiden kesken. EQT Infrastructure Fund sijoittaa ensisijaisesti infrastruktuuriin Pohjois- ja Itä-Euroopassa, mutta voi sijoittaa myös maailmanlaajuisesti ja erityisesti Pohjois-Amerikkaan.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-