Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HRX Finland

Compiler eNews
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

EK: Venäjän WTO-jäsenyys vauhdittaa vientiä ja kannustaa investointeihin

(Compiler News - 19.12.2011) Maailman kauppajärjestö WTO on hyväksynyt Venäjän jäsenekseen Genevessä pidetyssä ministerikokouksessaan. Seuraavaksi Venäjän tulee ratifioida jäsenyys kuuden kuukauden kuluessa, minkä jälkeen jäsenyys sääntövaatimuksineen astuu voimaan 30 päivän kuluttua.

Jäsenyys sitouttaa Venäjän WTO:n sääntöihin ja riidanratkaisumenettelyihin. Tämä parantaa liiketoimintaympäristön ennustettavuutta ja luo uusia edellytyksiä Venäjän ja muiden jäsenmaiden välisten taloussuhteiden tiivistämiselle.

Jäsenyyden myötä Venäjän tuontitullit alenevat keskimäärin vain pari prosenttia, joten ne käytännössä asettuvat vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Kuitenkin monilla tuotteilla alennus on jopa 10 prosenttia. Vientitullien kohdalla tiettyjen puulajien tullit halpenevat jopa alle puoleen nykyisestä.

Siirtymäjärjestelyjen vuoksi useiden tuotteiden tullinalennusten täysimääräinen toteutuminen vie vuosia. Sama koskee myös pankki- ja vakuutuspalveluiden ulkomaalaisrajoitusten purkamista. Myös julkisten hankintojen tarjouskilpailujen avautuminen ulkomaalaisille vie oman aikansa.

"Venäjä on kauppavaihdolla mitattuna Suomen tärkein kumppani ulkomaankaupassa. Suomelle Venäjän WTO-jäsenyys on tärkeä edistysaskel, joskin se välittömät vaikutukset ovat aluksi rajalliset", EK:n kauppapoliittinen asiantuntija Timo Laukkanen arvioi.

Suomen elinkeinoelämä toivoo myös, että Venäjän WTO-jäsenyys nopeuttaa neuvotteluja EU:n ja Venäjän välisestä uudesta perussopimuksesta. Se antaa myös vankan pohjan EU:n ja Venäjän vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen käynnistämiselle.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-