Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Sponsa - Portagate Helsinki Buslink-BAS Markinvest

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Ministeri Stubb: Venäjän WTO-jäsenyys on Suomelle eduksi

(Compiler News - 24.10.2011) Venäjän WTO-neuvottelut ovat edenneet suotuisasti, sanoo Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb. Euroopan unionin ja Venäjän kahdenväliset WTO-jäsenyysneuvotteluissa on saavutettu yksimielisyys autoteollisuuden investointeja koskevissa kysymyksissä sekä puun vientitullien toimeenpanoon liittyvissä asioissa.

Venäjän kahdenväliset jäsenyysneuvottelut ovat kesken enää Georgian kanssa. Ennen jäsenyyden toteutumista maiden tulisi päästä sopuun Abhasian ja Etelä-Ossetian rajavalvonnan järjestämisestä.

Tällä hetkellä tavoitteena on Venäjän jäsenyyden vahvistaminen WTO:n ministerikokouksessa joulukuussa. Jäsenyys tulisi muodollisesti voimaan pian sen jälkeen, kun Venäjä on ratifioinut jäsenyyssopimuksen.

Venäjän WTO-jäsenyyden odotettavissa oleva toteutuminen lähikuukausina on erittäin myönteinen asia sekä suomalaisen elinkeinoelämän intressien että Suomi-Venäjä ja EU-Venäjä yhteistyön kannalta, ministeri Stubb painottaa.

WTO-jäsenyys parantaa suomalaisyritysten vientimahdollisuuksia ja muita taloudellisen toiminnan edellytyksiä Venäjällä. Sopimus muun muassa alentaa Venäjän perimiä tuonti- ja vientitulleja sekä parantaa Venäjän soveltamien toimintaperiaatteiden ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä. Mahdolliset kiistakysymykset, kuten perusteettomat kaupanesteet, voidaan ratkaista nykyistä tehokkaammin WTO:n puitteissa.

WTO-jäsenyys tarjoaa toteutuessaan myös pohjaa pidemmälle ulottuvalle EU:n ja Venäjän kahdenväliselle kaupalliselle yhteistyölle ja kaupan vapauttamiselle.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-