Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Sponsa - Portagate Helsinki Papula-Nevinpat

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Pk-yritysten suomalais-venäläiset yhteishankkeet herättivät kiinnostusta

(Compiler News - 21.10.2011) Ensimmäinen Suomen ja Venäjän välinen pilottihaku pk-yrityksille herätti paljon kiinnostusta. Se oli suunnattu pk-yritysten yhteisiä tutkimus-, kehitys- ja investointihankkeita varten auttamaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä markkinalähtöisesti.

Hakemuksia tuli yhteensä 22, joista Tekesin ja venäläisen rahoittajan FASIE:n yhteinen arviointiraati valitsi yhteishankkeiksi seitsemän projektia, jotka hakivat kansallista rahoitusta. Tekes rahoittaa suomalaista yritystä ja FASIE venäläistä partneria.

Kyselyitä tuli lähes kaikilta toimialoilta. Kiinnostusta suomalais-venäläiseen yhteistyöhön oli erityisesti biolääketieteen alueella, jolta suurin osa valituista hankkeista on. Edustettuina olivat myös hyvinvointipalvelut ja ICT.

Yhteishankkeisiin mukaan valitut suomalaiset yritykset ovat Aimo Kortteen Konepaja Oy, HyTest Oy, Magister Solutions Oy, MAS-Metabolic Analytical Services Oy, Metkinen Chemistry Oy, Oplatek Group Oy ja Unesta Oy.

"Yhteistyöhön on selkeästi kiinnostusta, sillä lyhyestä valmisteluajasta huolimatta hakemuksia tuli paljon. Tulokset olivat niin hyviä, että voimme jatkaa edelleen uudella haulla", johtaja Mika Lautanala Tekesistä kertoo.

Lautanalan mukaan Venäjällä on korkeatasoista osaamista ja maassa on meneillä paljon kehittämishankkeita. Hausta jäi jäljelle paljon hyviä aihioita, joita eteenpäin kehittämällä voidaan luoda myös jatkossa hyviä yhteishankkeita.

Parhaillaan valmistellaankin seuraavaa Suomen ja Venäjän välistä rahoitushakua kuluvan vuoden loppupuolelle. Jatkossa on tarkoitus järjestää hakuja säännöllisesti muutaman kerran vuodessa.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-