Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Sponsa - Portagate Helsinki Papula-Nevinpat

Compiler eNews
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Hiidenmaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutuksia selvitetään myös Suomessa

(Compiler News - 12.10.2011) Viron luoteisrannikolle on suunnitteilla 146-212 tuulivoimalaa ja tuulivoimapuiston kokonaisteho voi siten nousta 730-900 megawattiin. Yksittäisen tuulivoimalan korkeus ei tule ylittämään 160 metriä.

Tuulivoimalat on tarkoitus rakentaa vaiheittain alkaen vuodesta 2014. Tuulipuisto voidaan yhdistää suunnitteilla olevaan Viron ja Ruotsin väliseen merikaapeliin.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista. Siksi Suomen ympäristöministeriö on saanut Viron ympäristöviranomaiselta ilmoituksen tuulivoimalan ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista.

Ympäristöministeriö pyytää nyt asukkailta, yhteisöiltä ja viranomaisilta mielipiteitä arvioinnista niiltä osin, kun vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen. Lausuntojen antamisaika päättyy kuluvan vuoden marraskuun 4. päivä.


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-